Серолошки тест – услов за усељење

– За усељење у студентске домове Студентског центра Нови Сад, уз лекарско уверење о општем здравственом стању, студент је дужан да достави и серолошки тест*. Тестирање ће се, као и лекарски преглед за усељење у дом, обављати у Заводу за здравствену заштиту студената Нови Сад. Тестирање је укључено у цену лекарског прегледа за усељење у студентски дом и неће се додатно наплаћивати.

* Серолошким методама детектује се присуство антитела, тј. одређених класа имуноглобулина у крви пацијената, која се производе у организму као одговор на присуство вируса.

Translate »