Monthly Archives: новембар 2013

– Обавештење о року за преузимање упута за смештај за студенте из осетљивих друштвених група

Обавештење о року за преузимање упута за смештај за студенте виших година првог степена студија, студенте другог и трећег степена из осетљивих друштвених група.

– Објављена је ранг листа за студенте из осетљивих друштвених група

– Објављена је ранг листа за студенте виших година I степена студија и студенте II i III степена студија који су предали Захтеве као припадници осетљивих друштвених група.

Обавештење о подношењу молби за економска места за студенте виших година првог степена студија, за студенте мастер и докторских студија

Обавештење о подношењу молби за економска места.

Коначна ранг листа за студенте виших година првог степена студија и студенте другог и трећег степена студија

Објављена је Коначна ранг листа за студенте виших година првог степена студија и студенте другог и трећег степена студија.

Коначна ранг листа за студенте виших година првог степена студија и студенте другог и трећег степена студија који су конкурисали за смештај у студентским домовима Студентског центра Нови Сад у Новом Саду, Зрењанину и Сомбору за школску 2013-2014. годину.

Обавештење о року за преузимање упута за смештај

– Обавештење о року за преузимање упута за смештај.

Translate »