Јавне набавке завршен поступак

07.06.2018
ЈН бр. 6/2018
набавкa радова – преуређење простора сутерена у теретану за студенте у Студентском дому Слободан Бајић у Новом Саду
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : појашњење 1
Конкурсна документација : појашњење 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

22.06.2018
ЈН бр. 7/2018
набавкa радова – замена хидроизолације пода у кухињи ресторана за исхрану студената Ресторан 2 у Новом Саду
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

27.06.2018
ЈНMВ бр. 17/2018
набавкa услуга – хемијско чишћење тепиха, мебл штофова и душека
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

08.06.2018
ЈНMВ бр. 14/2018
набавкa услуга – интернет и телевизија
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : измена 1
Конкурсна документација : продужење рока 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

07.06.2018
ЈН бр. 5/2018
набавкa радова – молерско фарбарски радови у ресторану за исхрану студената „Ресторан 2“ са магацином исхране у Новом Саду
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : измена 1
Конкурсна документација : продужење рока 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

07.06.2018
ЈНMВ бр. 15/2018
набавкa добара – канцеларијски материјал
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : измена 1
Конкурсна документација : измена 2
Конкурсна документација : измена 3
Конкурсна документација : Продужење рока 1
Одлука о додели уговора партија 1
Одлука о обустави партија 2
Обавештење о обустави поступка: партија 2
Обавештење о закљученом уговору : партија 1

24.05.2018
ЈН бр. 4/2018
набавкa добара – опрема за студентске домове и ресторане
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

10.05.2018
ЈНMВ бр. 13/2018
набавкa добара – моторна горива
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

03.05.2018
ЈНMВ бр. 11/2018
набавкa добара – ситан инвентар за угоститељство
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

19.04.2018
ЈНMВ бр. 07/2018
набавкa услуга – радно ангажовање лица преко омладинске задруге
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

11.05.2018
ЈНMВ бр. 12/2018
набавкa добара – лична заштитна средства и опрема
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

24.04.2018
ЈНMВ бр. 10/2018
набавкa услуга – одржавање и сервисирање гасних котлова Viessmann за загревање топле потрошне воде
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

18.04.2018
ЈНMВ бр. 09/2018
набавкa добара – електро-магнетни уређаји за уклањање каменца
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : продужење рока 1
Конкурсна документација : измењена 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

18.04.2018
ЈНMВ бр. 08/2018
набавкa услуга – одржавање опреме за теретане
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

26.04.2018
ЈН бр. 03/2018
набавкa добара – опрема за студентске ресторане
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

04.04.2018
ЈН бр. 02/2018
набавкa добара – канцеларијски намештај
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : измена 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

14.03.2018
ЈН бр. 01/2018
набавкa услуга – текуће одржавање објеката Установе
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : појашњење 1
Конкурсна документација : измена 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

23.03.2018
ЈНMВ бр. 06/2018
набавкa услуга – обнова лиценце антивирус програма „Sophos“
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

09.03.2018
ЈНMВ бр. 05/2018
набавкa добара – фотокопир апарат и рачунске машине са траком
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

21.02.2018
ЈНMВ-ОС бр. 02/2018
набавкa услуга – услуге мобилне телефоније
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : појашњење 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом уговору

09.03.2018
ЈНMВ бр. 04/2018
набавкa услуга – одржавање рачунарске мреже
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : појашњење 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

26.02.2018
ЈНMВ бр. 03/2018
набавкa услуга – контролисање и испитивање противпожарне опреме
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

01.02.2018
ЈНMВ бр. 01/2018
набавкa услуга – услуга физичког и техничког обезбеђења
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Translate »