Јавне набавке у току

20.12.2019
ЈНMВ бр. 25/2019
набавкa услуга – одржавања и сервисирања службених возила
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

20.12.2019
ЈНMВ бр. 26/2019
набавкa добaра – набавка противпожарне опреме
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : појашњење 1
Одлука о додели уговора

13.12.2019
ЈН бр. 15/2019
набавкa услуга – осигурања имовине и запослених у Установи
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

05.12.2019
ЈНMВ бр. 24/2019
набавкa услуга – услуге фиксне телефоније
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : измена 1
Конкурсна документација : продужење рока 1

05.12.2019
ЈН бр. 14/2019
набавкa добара – природни гас
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Одлука партија 2
Обавештенје о обустави поступка партија 2

Translate »