Јавне набавке у току

18.04.2018
ЈНMВ бр. 09/2018
набавкa добара – електро-магнетни уређаји за уклањање каменца
Јавни позив
Конкурсна документација

18.04.2018
ЈНMВ бр. 08/2018
набавкa услуга – одржавање опреме за теретане
Јавни позив
Конкурсна документација

04.04.2018
ЈН бр. 02/2018
набавкa добара – канцеларијски намештај
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : измена 1

Translate »