Јавне набавке у току

09.08.2018
ЈНMВ бр. 22/2018
набавкa услуга – металостругарске услуге и специјална заваривања
Јавни позив
Конкурсна документација

08.08.2018
ЈН бр. 15/2018
набавкa услуга – физичко и техничко обезбеђење
Јавни позив
Конкурсна документација

26.07.2018
ЈН бр. 14/2018
набавкa услуга – одржавање система са студентским картицама – по партијама
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

09.07.2018
ЈН бр. 10/2018
набавкa добара – прехрамбени производи
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : појашњење 1
Конкурсна документација : појашњење 2
Конкурсна документација : појашњење 3
Конкурсна документација : појашњење 4
Одлука о додели уговора

Translate »