Јавне набавке у току

05.12.2019
ЈНMВ бр. 24/2019
набавкa услуга – услуге фиксне телефоније
Јавни позив
Конкурсна документација

05.12.2019
ЈН бр. 14/2019
набавкa добара – природни гас
Јавни позив
Конкурсна документација

21.11.2019
ЈН бр. 13/2019
набавкa услуга – физичко и техничко обезбеђење
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : појашњење 1

14.11.2019
ЈНMВ бр. 22/2019
набавкa добара – набавка и постављање антиклизних подлога
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

14.11.2019
ЈНMВ бр. 20/2019
набавкa услуга – дезинсекције, дезинфекције и дератизације
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

24.10.2019
ЈН бр. 12/2019
набавкa добара – набавка опреме за студентске ресторане
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

Translate »