Јавне набавке у току

18.12.2018
ЈНMВ бр. 31/2018
набавкa услуга – одржавање лифтова у објектима Установе
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

Translate »