Јавне набавке у току

15.08.2019
ЈН бр. 11/2019
набавкa услуга – јеногодишња чланарина за студенте за EYCA („Европска омладинска картица“) и ISIC („International student identity card) картицу са припадајућим осигурањем
Јавни позив
Конкурсна документација

13.08.2019
ЈНMВ бр. 17/2019
набавкa услуга – металостругарске услуге и специјална заваривања
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

29.07.2019
ЈН бр. 09/2019
набавкa радова – замена врата на студентским собама на приземљу студентског дома „Слободан Бајић“ у Новом Саду
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : измена 1
Конкурсна документација : измењена 1
Конкурсна документација : појашњеље 1
Конкурсна документација : измена 2
Конкурсна документација : појашњеље 2
Конкурсна документација : измена 3
Конкурсна документација : продужење рока 1
Конкурсна документација : измена 4
Конкурсна документација : продужење рока 2

25.07.2019
ЈН-ОС бр. 10/2019
набавкa добара – резервни делови, потрошни материјал, прибор и опрема за техничко одржавање
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : појашњење 1
Конкурсна документација : појашњење 2
Одлука о додели уговора

12.07.2019
ЈН-ОС бр. 05/2019
набавкa добара – прехрамбени производи
Јавни позив
Call for submission of tenders in a open public procurement procedure
Конкурсна документација
Конкурсна документација : измена 1
Конкурсна документација : појашњење 1
Конкурсна документација : измена 2
Конкурсна документација : појашњење 2
Конкурсна документација : измена 3
Конкурсна документација : појашњење 3
Конкурсна документација : појашњење 4
Одлука о додели уговора

Translate »