Јавне набавке у току

17.06.2019
ЈН бр. 03/2019
набавкa радова – молерско фарбарски радови у објектима Установе
Јавни позив
Конкурсна документација

17.06.2019
ЈНMВ бр. 13/2019
набавкa услуга – интернет и телевизија
Јавни позив
Конкурсна документација

11.06.2019
ЈНMВ бр. 12/2019
набавкa добара – опрема за видео надзор
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : измена 1
Конкурсна документација : продужење рока 1

11.06.2019
ЈНMВ бр. 11/2019
набавкa услуга – услуге одржавања видео надзора
Јавни позив
Конкурсна документација

06.06.2019
ЈНMВ бр. 10/2019
набавкa добара – канцеларијски материјал
Јавни позив
Конкурсна документација

21.05.2019
ЈНMВ бр. 08/2019
набавкa добара – моторна горива
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

Translate »