Јавне набавке у току

22.06.2018
ЈН бр. 8/2018
набавкa добара – средства и прибор за одржавање хигијене
Јавни позив
Конкурсна документација

22.06.2018
ЈН бр. 7/2018
набавкa радова – замена хидроизолације пода у кухињи ресторана за исхрану студената Ресторан 2 у Новом Саду
Јавни позив
Конкурсна документација

08.06.2018
ЈНMВ бр. 14/2018
набавкa услуга – интернет и телевизија
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : измена 1
Конкурсна документација : продужење рока 1
Одлука о додели уговора

07.06.2018
ЈНMВ бр. 15/2018
набавкa добара – канцеларијски материјал
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : измена 1
Конкурсна документација : измена 2
Конкурсна документација : измена 3
Конкурсна документација : Продужење рока 1
Одлука о додели уговора партија 1
Одлука о обустави партија 2

07.06.2018
ЈН бр. 6/2018
набавкa радова – преуређење простора сутерена у теретану за студенте у Студентском дому Слободан Бајић у Новом Саду
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : појашњење 1
Конкурсна документација : појашњење 2

07.06.2018
ЈН бр. 5/2018
набавкa радова – молерско фарбарски радови у ресторану за исхрану студената „Ресторан 2“ са магацином исхране у Новом Саду
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : измена 1
Конкурсна документација : продужење рока 1

Translate »