Јавне набавке у току

18.12.2018
ЈНMВ бр. 31/2018
набавкa услуга – одржавање лифтова у објектима Установе
Јавни позив
Конкурсна документација

14.12.2018
ЈН бр. 21/2018
набавкa добара – природни гас
Јавни позив
Конкурсна документација

14.12.2018
ЈН бр. 20/2018
набавкa услуга – услуге осигурања имовине и запослених у Установи
Јавни позив
Конкурсна документација

12.12.2018
ЈНMВ бр. 30/2018
набавкa услуга – испитивањe услова радне околине, преглед и испитивањe опреме за рад и израдa упутстава за безбедан и здрав рад
Јавни позив
Конкурсна документација

06.12.2018
ЈНMВ бр. 29/2018
набавкa услуга – услуге фиксне телефоније
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

05.12.2018
ЈНMВ бр. 28/2018
набавкa услуга – одржавања и сервисирања службених возила
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

04.12.2018
ЈН-ОС бр. 19/2018
набавкa добара – електрична енергија
Јавни позив
Конкурсна документација

29.11.2018
ЈНMВ бр. 27/2018
набавкa услуга – дезинсекције, дезинфекције и дератизације
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

21.11.2018
ЈНMВ бр. 25/2018
набавкa добaра – набавка противпожарне опреме
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација (појашњење 1)
Одлука о додели уговора

Translate »