Јавне набавке окончан поступак

14.03.2018
ЈН бр. 01/2018
набавкa услуга – текуће одржавање објеката Установе
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : појашњење 1
Конкурсна документација : измена 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

23.03.2018
ЈНMВ бр. 06/2018
набавкa услуга – обнова лиценце антивирус програма „Sophos“
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

09.03.2018
ЈНMВ бр. 05/2018
набавкa добара – фотокопир апарат и рачунске машине са траком
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

21.02.2018
ЈНMВ-ОС бр. 02/2018
набавкa услуга – услуге мобилне телефоније
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : појашњење 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом уговору

09.03.2018
ЈНMВ бр. 04/2018
набавкa услуга – одржавање рачунарске мреже
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : појашњење 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

26.02.2018
ЈНMВ бр. 03/2018
набавкa услуга – контролисање и испитивање противпожарне опреме
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

01.02.2018
ЈНMВ бр. 01/2018
набавкa услуга – услуга физичког и техничког обезбеђења
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

06.12.2017
ЈН бр. 19/2017
набавкa добара – електричне енергије
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

29.12.2017
ЈН бр. 20/2017
набавкa услуга – услуга осигурања
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : појашњење 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

28.12.2017
ЈНMВ бр. 31/2017
набавкa услуга – обука запослених за рад на рачунарима
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

15.12.2017
ЈНMВ бр. 27/2017
набавкa услуга – услуге фиксне телефоније
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : појашњење 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

24.11.2017
ЈНMВ бр. 25/2017
набавкa добара – набавка рачунара, штампача и рачунарске опреме
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

06.12.2017
ЈН бр. 18/2017
набавкa добара – природни гас
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : измена 1
Конкурсна документација : измењена 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

14.12.2017
ЈНMВ бр. 28/2017
набавкa услуга – услуге испитивања услова радне околине, прегледа и испитивања опреме за рад и израде упутстава за безбедан и здрав рад
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

20.11.2017
ЈНMВ бр. 24/2017
набавкa услуга – одржавање видео надзора
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

20.11.2017
ЈНMВ бр. 23/2017
набавкa добара – опрема за видео надзор
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

12.12.2017
ЈНMВ бр. 29/2017
набавкa услуга – одржавања и сервисирања службених возила
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору : Партија 1
Обавештење о закљученом уговору : Партија 2
Обавештење о закљученом уговору : Партија 3

30.11.2017
ЈНMВ бр. 26/2017
набавкa добара – новогодишњи пакетићи (ваучери)
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

14.11.2017
ЈНMВ бр. 22/2017
набавкa услуга – одржавање лифтова у објектима Установе
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

22.09.2017
ЈН бр. 17/2017
набавкa услуга – услуге текућег одржавања објеката Установе
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

19.09.2017
ЈНMВ бр. 21/2017
набавкa добара – опрема за теретану у студентском дому „Слободан Бајић“
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

05.09.2017
ЈН бр. 15/2017
набавкa радова – поправка фасаде студентских домова „Живојин Ћулум“ и „Цар Лазар“ у Новом Саду
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : измена 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору : партија 1
Обавештење о закљученом уговору : партија 2
Одлука о измени уговора : партија 1

04.09.2017
ЈНMВ бр. 20/2017
набавкa услуга – одржавања постојећег интегралног рачуноводственог информационог система
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

29.08.2017
ЈН бр. 16/2017
набавкa радова – хобловање и лакирање паркета у студентским собама у студентском дому „Вељко Влаховић“ у Новом Саду
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

15.08.2017
ЈН бр. 14/2017
набавкa добара – опрема за студентске домове
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

30.06.2017
ЈН бр. 08/2017
набавкa добара – прехрамбени производи
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : појашњење 1
Конкурсна документација : измена 1
Конкурсна документација : појашњење 2
Конкурсна документација : измена 2
Конкурсна документација : појашњење 3
Конкурсна документација : измена 3
Конкурсна документација : продужење рока 1
Конкурсна документација : појашњење 4
Конкурсна документација : појашњење 5
Одлука о додели уговора
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – П4 – пилеће месо
Обавештење о закљученом уговору (П-1)
Обавештење о закљученом уговору (П-2)
Обавештење о закљученом уговору (П-3)
Обавештење о закљученом уговору (П-4)
Обавештење о закљученом уговору (П-5)
Обавештење о закљученом уговору (П-6)
Обавештење о закљученом уговору (П-7)
Обавештење о закљученом уговору (П-8)
Обавештење о закљученом уговору (П-9)
Обавештење о закљученом уговору (П-10)
Обавештење о закљученом уговору (П-11)
Обавештење о закљученом уговору (П-12)
Обавештење о закљученом уговору (П-13)
Обавештење о закљученом уговору (П-14)
Обавештење о закљученом уговору (П-15)
Обавештење о закљученом уговору (П-16)
Обавештење о закљученом уговору (П-17)
Обавештење о закљученом уговору (П-18)
Обавештење о закљученом уговору (П-19)
Обавештење о закљученом уговору (П-20)
Обавештење о закљученом уговору (П-21)

22.06.2017
ЈН бр. 11/2017
набавкa радова – поправка изолације равног крова на студентском дому „Вељко Влаховић” у Новом Саду
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : измена 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

09.08.2017
ЈНMВ бр. 19/2017
набавкa услуга – услуге хемијског чишћења, прања и пеглања веша
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

09.08.2017
ЈНMВ бр. 18/2017
набавкa услуга – дезинсекције, дезинфекције и дератизације
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

08.08.2017
ЈНMВ бр. 17/2017
набавкa услуга – металостругарске услуге и специјална заваривања
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

21.07.2017
ЈН бр. 13/2017
набавкa добара – резервни делови, потрошни материјал, прибор и опрема за техничко одржавање
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

21.07.2017
ЈН бр. 12/2017
набавкa добара – рачунарска мрежа у студентским собама у СД „Михајло Предић др Миша“
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација измена 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

25.07.2017
ЈНMВ бр. 16/2017
набавкa услуга – услуге лабораторијског испитивања запослених, намирница и објеката
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

10.07.2017
ЈНMВ бр. 15/2017
набавкa услуга – чишћења сепаратора масти
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : појашњење 1
Обавештење о закљученом уговору

10.07.2017
ЈНMВ бр. 13/2017
набавкa добара – опрема за вешераје у студентским домовима, студентске домове и угоститељство
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

10.07.2017
ЈНMВ бр. 14/2017
набавкa услуга – хемијско чишћење тепиха и мебл штофова
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : појашњење 1
Конкурсна документација : појашњење 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

14.06.2017
ЈН бр. 9/2017
набавкa добара – средства и прибор за одржавање хигијене
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : измена 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

22.06.2017
ЈН бр. 10/2017
набавкa радова – молерско фарбарски радови у ресторанима за исхрану студената, „Ресторан 2“ са магацином исхране и „Ресторан 3“ у Новом Саду
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : измена 1
Конкурсна документација : измењена 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

29.06.2017
ЈНMВ бр. 12/2017
набавкa добара – клима уређаји
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

08.06.2017
ЈНMВ бр. 09/2017
набавкa добара – канцеларијски материјал
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : измена 1
Конкурсна документација : продужење рока 1
Конкурсна документација : измена 2
Конкурсна документација : продужење рока 2
Конкурсна документација : измена 3
Конкурсна документација : продужење рока 3
Конкурсна документација : измена 4
Конкурсна документација : продужење рока 4
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору : партија 1
Обавештење о закљученом уговору : партија 2

07.06.2017
ЈН бр. 6/2017
набавкa радова – замена постојеће столарије новом од ПВЦ материјала са пратећим грађевинско занатским радовима у Студентским домовима Вељко Влаховић и Цар Лазар у Новом Саду (резервисана јавна набавка)
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

15.05.2017
ЈНMВ бр. 07/2017
набавкa добара – моторна горива
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

06.06.2017
ЈНMВ бр. 11/2017
набавкa услуга – услуге интернета и телевизије
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : појашњење 1
Конкурсна документација : појашњење 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

29.05.2017
ЈН бр. 7/2017
набавкa услуга – услуга одржавања система са студентским картицама
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

23.05.2017
ЈНMВ бр. 10/2017
набавкa услуга – услуга физичког и техничког обезбеђења
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : измена 1
Продужење рока
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

17.05.2017
ЈНMВ бр. 08/2017
набавкa услуга – радно ангажовање лица преко омладинске задруге
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

19.04.2017
ЈНMВ бр. 06/2017
набавкa добaра – набавка противпожарне опреме
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

22.03.2017
ЈН бр. 04/2017
набавкa добара – опрема за угоститељство
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : појашњење 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

10.04.2017
ЈНMВ бр. 04/2017
набавкa услуга – одржавање и сервисирање гасних котлова Viessmann за загревање топле потрошне воде
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

27.03.2017
ЈН бр. 05/2017
набавкa добара – опрема за студентске ресторане
Јавни позив
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

11.04.2017
ЈНMВ бр. 03/2017
набавка добара – лична заштитна средства и опрема
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

07.03.2017
ЈН бр. 03/2017
набавкa радова – замена постојеће столарије новом од ПВЦ материјала са пратећим грађевинско занатским радовима у Студентским домовима „Слободан Бајић“ и „Живојин Ћулум“ у Новом Саду (резервисана јавна набавка)
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документациј : измена 1
Одлука о додели уговора
Одлука о додели уговора 2
Обавештење о закљученом уговору

07.04.2017
ЈНMВ бр. 05/2017
набавкa услуге – услуга обнове лиценце антивирус програма „Sophos“
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

14.02.2017
ЈН бр. 01/2017
набавкa добара – свежа и смрзнута риба
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

03.03.2017
ЈН бр. 02/2017
набавкa добара – ситан инвентар за угоститељство
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : измена 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

03.03.2017
ЈНMВ бр. 02/2017
набавкa услуге – одржавање рачунарске мреже
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

13.02.2017
ЈНMВ бр. 01/2017
набавкa услуга – услуге мобилне телефоније
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : појашњење 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

16.01.2017
ЈН бр. 29/2016
набавкa добара – електричне енергије
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

05.10.2016
ЈНMВ бр. 25/2016
набавкa услуга – контролисање и испитивање ПП опреме са издавањем стручног налаза
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : измена 1
Конкурсна документација : продужење рока 1
Конкурсна документација : појашњење 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Одлука о додели уговора (2)
Обавештење о закљученом уговору

23.11.2016
ЈН бр. 27/2016
набавка радова – молерски и лимарски радови на санацији оштећења фасаде, зидова и снегобрана и молерски радови у заједничким просторијама у студентском дому „др Зоран Ђинђић” у Сомбору
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : појашњење 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

23.11.2016
ЈН бр. 26/2016
набавка радова – преуређење магацинског простора у вешерај за станаре дома у Студентском дому „Вељко Влаховић“у Новом Саду
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

23.11.2016
ЈН бр. 23/2016
набавка радова – поправка плафона и замена хидроизолације испод туш када у купатилима у СД „Слободан Бајић“ у Новом Саду
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

23.11.2016
ЈН бр. 24/2016
набавка радова – санација пода у сали за рекреацију у Студентском дому „Михајло Предић Др Миша“ у Зрењанину
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

23.11.2016
ЈН бр. 25/2016
набавка радова – преуређење магацинског простора у вешерај за станаре дома у студентском дому „Слободан Бајић“ у Новом Саду
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈНMВ бр. 29/2016
набавкa услуга – услуге фиксне телефоније
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : измена 1
Обавештење о закљученом уговору

20.12.2016
ЈНMВ бр. 30/2016
набавкa услуга – услуге одржавања и сервисирања службених возила
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору : партија 1
Обавештење о закљученом уговору : партија 2
Обавештење о закљученом уговору : партија 3

14.12.2016
ЈН бр. 28/2016
набавкa добара – природни гас
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору : партија 1
Обавештење о закљученом уговору : партија 2
Обавештење о закљученом уговору : партија 3

27.12.2016
ППБОЈП 05/2017
набавка добара – свежа и смрзнута риба
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација : измена 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

19.12.2016
ЈНMВ бр. 27/2016
набавкa услуга – услуге уклањања анималног отпада
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

14.12.2016
ЈНMВ бр. 28/2016
набавкa услуга – одржавање лифтова у објектима Установе
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

16.11.2016
ЈНMВ бр. 26/2016
набавкa добaра – набавка противпожарне опреме и сервисирање противпожарних апарата
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : појашњење 1
Конкурсна документација : измена 1
Конкурсна документација : продужење рока 1
Конкурсна документација : појашњење 2
Конкурсна документација : измена 2
Конкурсна документација : продужење рока 2
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

21.10.2016
ЈН бр. 22/2016
набавка услуга – набавкa услуга осигурања имовине и запослених у Установи СЦНС
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : измена 1
Конкурсна документација : продужење рока 1
Конкурсна документација : измена 2
Конкурсна документација : продужење рока 2
Конкурсна документација : појашњење 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

04.11.2016
ППБОЈП 04/2016
набавкa хитних радова – замена металних окапница на терасама студентских домова „Живојин Ћулум“ и „Цар Лазар“
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

07.09.2016
ЈНMВ бр. 24/2016
набавка услуга – испитивања услова радне околине, прегледа и испитивања опреме за рад и израде упутстава за безбедан и здрав рад
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : измена 1
Конкурсна документација : продужење рока 1
Обавештење о закљученом уговору

29.08.2016
ЈНMВ бр. 23/2016
набавка услуга – одржавања постојећег интегралног рачуноводственог информационог система
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

06.09.2016
ППБОЈП 03/2016
набавка додатних радова – замена металних окапница на терасама студентских домова „Живојин Ћулум“ и „Цар Лазар“
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
обустави поступка

16.05.2016
ЈНMВ бр. 12/2016
набавка добара – моторна горива
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : појашњење 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

25.07.2016
ЈН бр. 20/2016
набавка добара – набавка опреме за студентске домове
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

26.07.2016
ЈН бр. 19/2016
набавка добара – резервни делови, потрошни материјал, прибор и опрема за техничко одржавање
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору : партија 1
Обавештење о закљученом уговору : партија 2
Обавештење о закљученом уговору : партија 3
Обавештење о закљученом уговору : партија 4

25.07.2016
ЈНMВ бр. 19/2016
набавка добара – антиклизне подлоге за студентске ресторане
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : измена 1
Конкурсна документација : продужење рока 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

12.08.2016
ЈНMВ бр. 22/2016
набавка услуга – одржавање опреме за угоститељство – металостругарске услуге
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

13.07.2016
ЈН бр. 18/2016
набавка добара – средства за одржавање и прибор за одржавање хигијене
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : измена 1
Конкурсна документација : продужење рока 1
Конкурсна документација : измена O.11
Конкурсна документација : измена 2
Конкурсна документација : продужење рока 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора

04.07.2016
ЈН бр. 17/2016
набавка добара – прехрамбени производи
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : појашњење 1
Конкурсна документација : појашњење 2
Конкурсна документација : појашњење 3
Конкурсна документација : појашњење 4
Конкурсна документација : појашњење 5
Захтев за заштиту права
Конкурсна документација : измена
Конкурсна документација : појашњење 6
Конкурсна документација : измена захтев 1
Конкурсна документација : продужење рока 1
Конкурсна документација : појашњење 7
Конкурсна документација : продужење рока 2
Конкурсна документација : појашњење 8
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору (партија 1)
Обавештење о закљученом уговору (партија 2)
Обавештење о закљученом уговору (партија 3)
Обавештење о закљученом уговору (партија 4)
Обавештење о закљученом уговору (партија 5)
Обавештење о закљученом уговору (партија 6)
Обавештење о закљученом уговору (партија 7)
Обавештење о закљученом уговору (партија 8)
Обавештење о закљученом уговору (партија 9)
Обавештење о закљученом уговору (партија 10)
Обавештење о закљученом уговору (партија 11)
Обавештење о закљученом уговору (партија 12)
Обавештење о закљученом уговору (партија 13)
Обавештење о закљученом уговору (партија 14)
Обавештење о закљученом уговору (партија 15)
Обавештење о закљученом уговору (партија 16)
Обавештење о закљученом уговору (партија 17)
Обавештење о закљученом уговору (партија 18)
Обавештење о закљученом уговору (партија 19)
Обавештење о закљученом уговору (партија 20)
Обавештење о закљученом уговору (партија 21)
Одлука о измени уговора (партија 2, измена 1)

03.08.2016
ЈНMВ бр. 21/2016
набавка услуга – услуге лабораторијског испитивања запослених, намирница и објеката
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора (партија 2, измена 1)

29.07.2016
ЈНMВ бр. 20/2016
набавка услуга – дезинсекције, дезинфекције и дератизације
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

30.06.2016
ЈН бр. 21/2016
набавка радова – санација хидроизолације испод туш кабина у купатилима студентског дома „Вељко Влаховић“ у Новом Саду
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

05.07.2016
ЈНMВ бр. 17/2016
набавка добара – клима уређаји
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : појашњење 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

09.06.2016
ЈН бр. 14/2016
набавка радова – замена плафона у приземљу СД „Живојин Ћулум“ и СД „Цар Лазар“
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

10.06.2016
ЈН бр. 15/2016
набавка радова – замена металних окапница на терасама студентских домова „Живојин Ћулум“ и „Цар Лазар“
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

08.07.2016
ЈНMВ бр. 18/2016
набавка услуга – услуге хемијског чишћења, прања и пеглања веша
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

24.06.2016
ЈНMВ бр. 14/2016
набавка услуга – обука из области заштите од пожара
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : измена 1
Конкурсна документација : обавештење о продужењу рока 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

22.06.2016
ЈН бр. 16/2016
набавка добара – набавка рачунара, штампача и рачунарске опреме
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

17.06.2016
ЈНMВ бр. 15/2016
набавка услуга – обука из области безбедности и здравља на раду
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : појашњење 1
Конкурсна документација : продужење рока 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

22.06.2016
ЈНMВ бр. 16/2016
набавка услуга – услуга физичког и техничког обезбеђења
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : измена 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

03.06.2016
ЈН бр. 13/2016
набавка услуга – услуга одржавања система са студентским картицама
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

03.06.2016
ЈНMВ бр. 13/2016
набавка услуга – услуге интернета и телевизије
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : појашњење 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

16.05.2016
ЈН бр. 12/2016
набавка радова – молерско фарбарски радови у објектима Установе СЦНС
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

25.04.2016
ЈН бр. 11/2016
набавкa добара – прехрамбени производи
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : појашњење 1
Конкурсна документација : појашњење 2
Захтев за заштиту права
Обавестење о поништењу

28.03.2016
ЈН бр. 10/2016
набавкa добара – набавка опреме за студентске домове и угоститељство
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

10.02.2016
ЈН бр. 01/2016
набавкa радова – замена фасадне столарије на згради Студентског дома Цар Лазар у Новом Саду
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : допуна 1
Конкурсна документација : појашнњење 1
Конкурсна документација : измена 1
Конкурсна документација : обавештење 1
Одлука о додели уговора
Захтев за заштиту права
Обавештење о закљученом уговору

25.04.2016
ЈНMВ бр. 11/2016
набавка услуге – услуге саветовања у области јавних набавки
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : појашњење 1
Конкурсна документација : измена 1
Конкурсна документација : продужење рока 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

26.04.2016
ЈНMВ бр. 10/2016
набавка добара – опрема за видео надзор
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : појашњење 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

26.04.2016
ЈНMВ бр. 09/2016
набавка услуга – одржавања видео надзора и алармног система
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

10.05.2016
ППБОЈП 02/2016
набавка добара – свежа и смрзнута риба
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

14.04.2016
ЈНMВ бр. 07/2016
набавка услуга – радно ангажовање лица преко омладинске задруге
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : појашњење 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

17.03.2016
ЈН бр. 07/2016
набавкa добара – намештај за студентске домове и ресторане
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : измена 1
Конкурсна документација : појашњење 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

12.04.2016
ЈНMВ бр. 06/2016
набавка услуге – услуге штампањa жетона
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

16.03.2016
ЈН бр. 09/2016
набавка услуга – услуге текућег одржавања објеката Установе
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : појашнњење 1
Конкурсна документација : измена 1
Обавештење о продужењу рока : 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору : партија 1
Обавештење о закљученом уговору : партија 2
Обавештење о закљученом уговору : партија 3
Обавештење о закљученом уговору : партија 4
Обавештење о закљученом уговору : партија 5
Обавештење о закљученом уговору : партија 6

21.03.2016
ЈН бр. 08/2016
набавка радова – поправка кровног покривача на СД Фејеш Клара
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : појашњење 1
Конкурсна документација : појашњење 2
Конкурсна документација : измена 1
Обавештење о продужењу рока : 1
Конкурсна документација : појашњење 3
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

13.04.2016
ЈНMВ бр. 08/2016
набавка добара – канцеларијски материјал
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : појашњење 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору : партија 1
Обавештење о закљученом уговору : партија 2
Обавештење о закљученом уговору : партија 3

08.04.2016
ЈНMВ бр. 05/2016
набавка услугa – услуге мобилне телефоније
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : појашњење 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

08.04.2016
ЈНMВ бр. 02/2016
набавка услуге – услуга обнове лиценце антивирус програма „Sophos“
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

25.03.2016
ЈНMВ бр. 01/2016
набавка добара – штампани материјал
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

10.03.2016
ЈН бр. 06/2016
набавкa добара – ситан инвентар за угоститељство
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

16.03.2016
ЈНMВ бр. 03/2016
набавка добара – основна опрема за студентске домове
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

04.03.2016
ЈН бр. 05/2016
набавкa добара – канцеларијски намештај
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

23.03.2016
ППБОЈП 01/2016
набавка радова – поправка ормана мерног места „Апарт хотел“
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

02.03.2016
ЈН бр. 04/2016
набавкa добара – лична заштитна средства и опрема
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

12.02.2016
ЈН бр. 02/2016
набавкa добара – ситан инвентар за студентске ресторане
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : појашњење 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

22.03.2016
ЈНMВ бр. 04/2016
набавка услуге – одржавање рачунарске мреже
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

11.02.2016
ЈН бр. 03/2016
набавкa добара – набавка опреме за студентске ресторане
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : појашњење 1
Конкурсна документација : појашњење 2
Конкурсна документација : појашњење 3
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

25.11.2015
ЈН бр. 32/2015
набавкa добара – природни гас
јавни позив
конкурсна документација
одлука о додели уговора
обавештење о закљученом уговору

31.12.2015
ЈН бр. 35/2015
набавкa добара – електричне енергије
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација : измена 1
конкурсна документација : измена 2
конкурсна документација : измењена
одлука о додели уговора
обавештење о закљученом уговору

10.12.2015
ЈН бр. 34/2015
набавкa услуга – услуге фиксне телефоније
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација : појашњење 1
одлука о додели уговора
обавештење о закљученом уговору

19.11.2015
ЈНМВ бр. 38/2015
набавкa услуга – одржавање лифтова у објектима Установе Студентски центар Нови Сад
јавни позив
конкурсна документација
одлука о додели уговора
обавештење о закљученом уговору

05.11.2015
ЈН бр. 33/2015
набавкa добара – контрола проласка у студентским домовима коришћењем студентских картица
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација : појашњење 1
одлука о додели уговора
обавештење о закљученом уговору

23.11.2015
ЈНМВ бр. 39/2015
набавкa услуга – сервисирања и одржавања возила
јавни позив
конкурсна документација
јавни позив 2
конкурсна документација : измена 1
конкурсна документација : измена 2
обавештење о продужењу рока
конкурсна документација : измена 3
обавештење о продужењу рока : 2
конкурсна документација : измењена
конкурсна документација : измена 4
обавештење о продужењу рока : 3
одлука о додели уговора
>обавештење о закљученом уговору : партија 1
>обавештење о закљученом уговору : партија 2
>обавештење о закљученом уговору : партија 3

25.09.2015
ЈН бр. 31/2015
набавкa услуга – набавкa услуга осигурања имовине и запослених у Установи СЦНС
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација : измена 1
конкурсна документација : појашњење 1
конкурсна документација : појашњење 2
конкурсна документација : измена 1
конкурсна документација : појашњење 3
конкурсна документација : обавештење
конкурсна документација : измењена
одлука о додели уговора
обавештење о закљученом уговору

25.11.2015
ЈНМВ бр. 37/2015
набавкa услуга – израда информационог система праћења процеса
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација : појашњење 1
одлука о додели уговора
обавештење о закљученом уговору

27.11.2015
ППБОЈП бр. 2/2015
Набавка радова – замена бојлера за припрему топле потрошне воде у СД „Сајмиште“
обавештење о преговарачком поступку
конкурсна документација
одлука о додели уговора
обавештење о закљученом уговору

03.11.2015
ЈНМВ бр. 35/2015
набавкa добара – рачунара, штампача и рачунарске опреме
јавни позив
конкурсна документација
одлука о додели уговора
обавештење о закљученом уговору

30.10.2015
ЈНМВ бр. 36/2015
набавкa добара – набавкa добара новогодишњих пакетића – новчани ваучери – поклон честитке
јавни позив
конкурсна документација
одлука о додели уговора
обавештење о закљученом уговору

21.10.2015
ЈНМВ бр. 34/2015
набавкa услуга – набавкa услуга стручног надзора у току извођења радова на замени олука и сливника на студентским домовима
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација : измена 1
конкурсна документација : обавештење 1
обавештење о закљученом уговору

05.10.2015
ЈНМВ бр. 32/2015
набавкa услуга – услуге одржавања постојећег интегралног рачуноводственог информационог система
јавни позив
конкурсна документација
одлука о додели уговора
обавештење о закљученом уговору

21.09.2015
ЈН бр. 29/2015
набавкa радова – извођење радова на уређењу подрума у Студентском дому „Слободан Бајић“
јавни позив
конкурсна документација
одлука о додели уговора
обавештење о закљученом уговору

07.09.2015
ЈН бр. 27/2015
набавкa услуге – израда пројектне документације за доградњу постојећег Студентског дома „23.октобар“
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација : измена 1
конкурсна документација : појашњење 1
конкурсна документација : измена 2
конкурсна документација : појашњење 2
конкурсна документација : појашњење 3
одлука о додели уговора
обавештење о закљученом уговору

04.06.2015
ЈН бр. 21/2015
набавкa услугa – контролисање и испитивање ПП опреме са издавањем стручног налаза
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација : појашњење 1
конкурсна документација : обавештењеЗЗП
обавештење о закљученом уговору

25.09.2015
ЈН бр. 30/2015
набавкa радова – замена олука и сливника на студентским домовима
јавни позив
конкурсна документација
одлука о додели уговора
обавештење о закљученом уговору

08.10.2015
ЈНМВ бр. 31/2015
набавкa услуга – одржавање опреме за угоститељство – металостругарске услуге
јавни позив
конкурсна документација
одлука о додели уговора
обавештење о закљученом уговору

12.10.2015
ЈНМВ бр. 33/2015
набавкa услуга – набавкa услуга стручног надзора у току извођења радова на уређењу подрума у СД Слободан Бајић у Новом Саду
јавни позив
конкурсна документација
одлука о додели уговора
обавештење о закљученом уговору

11.05.2015
ЈН бр. 12/2015
набавкa услуге – дератизација, дезинфекција и дезинсекција
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација : измена 1
конкурсна документација : појашњење 1
конкурсна документација : појашњење 2, измена 2
конкурсна документација : појашњење 3
конкурсна документација : појашњење 4
конкурсна документација : појашњење 5
обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
обавештење о закљученом уговору

11.08.2015
ЈН бр. 28/2015
набавкa радова – замена балконских врата и прозора на студентским собама – приземље, 1. и 2. спрат СД „Живојин Ћулум“
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација : појашњење 1, измена 1
обавештење о закљученом уговору

08.09.2015
ЈНМВ бр. 30/2015
набавкa услуга – набавка услуга стручног надзора у току извођења радова на замени балконских врата и прозора на студентским собама – приземље, 1. и 2. спрат СД „Живојин Ћулум“
јавни позив
конкурсна документација
одлука о додели уговора
обавештење о закљученом уговору

22.06.2015
ЈН бр. 18/2015
набавкa радова – изградња нове изолације испод туш кабина у Студентском дому „Слободан Бајић“
јавни позив
конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору

08.07.2015
ЈН бр. 24/2015
набавкa радова – Извођење радова на уређењу улазних портала и терасе у објектима Установе СЦНС
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација : измена 1
обавештење о закљученом уговору

15.07.2015
ЈН бр. 26/2015
набавкa радова – Извођење радова на уређењу подрума у Студентском дому „Слободан Бајић“
јавни позив
конкурсна документација
обавештење о обустави поступка

11.08.2015
ЈНМВ бр. 29/2015
набавкa услуга – набавка услуга стручног надзора у току извођења радова на уређењу улазних портала и терасе у објектима Установе СЦ Нови Сад
јавни позив
конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору

11.08.2015
ЈНМВ бр. 28/2015
набавкa услуга – набавка услуга стручног надзора у току извођења радова на замени подних и зидних керамичких плочица у кухињи у Ресторану 10
јавни позив
конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору

11.08.2015
ЈНМВ бр. 27/2015
набавкa услуга – набавка услуга стручног надзора у току извођења радова на на изградња противпожарног пута и спољашње и унутрашње хидрантске мреже у СД Михајло Предић др Миша у Зрењанину
јавни позив
конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору

24.08.2015
PPBOJP 1/2015
преговарачки поступак, набавкa радова – санација паркета у Студентском дому Слободан Бајић
обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
конкурсна документација
одлука о додели уговора
обавештење о закљученом уговору

29.07.2015
ЈНМВ бр. 25/2015
набавкa услуга – набавка услуга стручног надзора у току извођења радова на изградњи нове изолације испод туш кабина у СД „Слободан Бајић“
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација : појашњење 1, измена 1
конкурсна документација : обавештење 1
обавештење о закљученом уговору

05.08.2015
ЈНМВ бр. 26/2015
набавкa услуга – набавка услуга стручног надзора у току извођења радова на адаптацији система електричног осветљења, система евиденције и контроле приступа и система контроле потрошње електричне енергије у објектима Установе студентски центар
јавни позив
конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору

31.07.2015
ЈНМВ бр. 23/2015
набавкa услуга – набавка услуга лабораторијског испитивања запослених, намирница и објеката
јавни позив
конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору

27.07.2015
ЈНМВ бр. 24/2015
набавкa услуга – набавка услуга стручног надзора у току извођења радова на реконструкцији тоалета у управној згради Установе СЦНС
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација : појашњење 1, измена 1
конкурсна документација : обавештење 1
обавештење о закљученом уговору

22.06.2015
ЈН бр. 19/2015
набавкa радова – реконструкција тоалета у управној згради Установе СЦНС
јавни позив
конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору

20.07.2015
ЈНМВ бр. 21/2015
набавкa услуга – услуге хемијског чишћења, прања и пеглања веша
јавни позив
конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору

07.07.2015
ЈН бр. 25/2015
набавкa радова – замена керамичких плочица у кухињи у Ресторану 10
јавни позив
конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору

21.07.2015
ЈНМВ бр. 22/2015
набавкa услуга – набавка услуга стручног надзора у току извођења радова на реконструкцији централног грејања у Управној згради Установе студентски центар Нови Сад
јавни позив
конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору

29.06.2015
ЈН бр. 16/2015
набавкa радова – Адаптација система електричног осветљења, система евиденције и контроле приступа и система контроле потрошње електричне енергије у објектима установе студентски центар Нови Сад
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација : појашњење 1
конкурсна документација : појашњење 2
конкурсна документација : појашњење 3
обавештење о закљученом уговору

15.06.2015
ЈН бр. 14/2015
набавкa добара – средства за одржавање и прибор за одржавање хигијене
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација : појашњење 1
конкурсна документација : појашњење 2
обавештење о закљученом уговору : партија 1
обавештење о закљученом уговору : партија 2

08.06.2015
ЈН бр. 15/2015
набавкa добара – резервни делови, потрошни материјал, прибор и опрема за техничко одржавање објеката
јавни позив
конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору

28.05.2015
ЈНМВ бр. 16/2015
набавкa услуга – услуге интернета и кабловске телевизије
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација : појашњење 1
обавештење о закљученом уговору

10.06.2015
ЈН бр. 20/2015
набавкa услуге – одржавање система са студентским картицама
јавни позив
конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору

13.05.2015
ЈНМВ бр. 14/2015
набавка добара – канцеларијски материјал
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација : измена 1
конкурсна документација : појашњење 1
конкурсна документација : појашњење 2
конкурсна документација : појашњење 3
обавештење о закљученом уговору : партија 1
обавештење о закљученом уговору : партија 2

30.06.2015
ЈН бр. 23/2015
набавкa радова – изградња противпожарног пута и спољашње и унутрашње хидрантске мреже у СД „Михајло Предић др Миша“ у Зрењанину
јавни позив
конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору

15.06.2015
ЈН бр. 22/2015
набавкa радова – реконструкција централног грејања у Управној згради са молерским радовима
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација : појашњење 1
конкурсна документација : измена 1
конкурсна документација : појашњење 2
конкурсна документација : појашњење 3
обавештење о закљученом уговору

15.07.2015
ЈНМВ бр. 20/2015
набавка услуга – набавка услуга стручног надзора у току извођења радова на кречењу ресторана студентске исхране и кречењу 15 соба са заменом 16 кровних прозора у студентском дому „Фејеш Клара“ у Новом Саду
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација : појашњење 1
обавештење о закљученом уговору

11.05.2015
ЈН бр. 13/2015
набавкa добара – прехрамбени производи
јавни позив
public call for submission of bids
конкурсна документација
конкурсна документација : појашњење 1
конкурсна документација : појашњење 2
конкурсна документација : појашњење 3
обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
обавештење о закљученом уговору : партија 1
обавештење о закљученом уговору : партија 2
обавештење о закљученом уговору : партија 3
обавештење о закљученом уговору : партија 4
обавештење о закљученом уговору : партија 5
обавештење о закљученом уговору : партија 6
обавештење о закљученом уговору : партија 7
обавештење о закљученом уговору : партија 8
обавештење о закљученом уговору : партија 9
обавештење о закљученом уговору : партија 10
обавештење о закљученом уговору : партија 11
обавештење о закљученом уговору : партија 12
обавештење о закљученом уговору : партија 13
обавештење о закљученом уговору : партија 14
обавештење о закљученом уговору : партија 15
обавештење о закљученом уговору : партија 16
обавештење о закљученом уговору : партија 17
обавештење о закљученом уговору : партија 18
обавештење о закљученом уговору : партија 19
обавештење о закљученом уговору : партија 20
обавештење о закљученом уговору : партија 21

26.06.2015
ЈНМВ бр. 19/2015
набавка услуга – услуге саветовања у области јавних набавки
јавни позив
конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору

12.06.2015
ЈНМВ бр. 18/2015
набавкa добара – клима уређаји и расхладна опрема
јавни позив
конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору

22.06.2015
ЈНМВ бр. 17/2015
набавкa услуга – стручног надзора у току извођења радова на замени столарије на 3. и 4. спрату студентског дома „Живојин Ћулум“ у Новом Саду
јавни позив
конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору

08.06.2015
ЈН бр. 17/2015
набавкa радова – кречење објеката Установе СЦНС и кречење соба са заменом кровних прозора у СД „Фејеш Клара“ у Новом Саду
јавни позив
конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору

15.05.2015
ЈН бр. 11/2015
набавкa услуге – физичко – техничког обезбеђења
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација : измена 1
обавештење о закљученом уговору

04.06.2015
ЈНМВ бр. 15/2015
набавкa услуга – одржавање видео надзора и алармног система
јавни позив
конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору

23.04.2015
ЈН бр. 05/2015
набавкa радова – замена балконских врата и прозора на студентским собама – 3. и 4. спрат СД „Живојин Ћулум“
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација : појашњење 1
обавештење о закљученом уговору

28.04.2015
ЈН бр. 10/2015
набавкa добара – моторна горива
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација : појашњење 1
обавештење о закљученом уговору

08.04.2015
ЈН бр. 08/2015
набавкa радова – хобловање и лакирање паркета Студентском дому „Слободан Бајић“
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација : појашњење 1
конкурсна документација : појашњење 2
обавештење о закљученом уговору

18.05.2015
ЈНМВ бр. 13/2015
набавка услуга – стручног надзора у току извођења радова хобловања и лакирања паркета у Студентском дому „Слободан Бајић“
јавни позив
конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору

07.04.2015
ЈН бр. 09/2015
набавкa радова – постављање изолације на терасама на 11. спрату у „Апарт хотел“ у Новом Саду
јавни позив
конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору

07.04.2015
ЈН бр. 04/2015
набавкa добара – опрема за студентске ресторане
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација : појашњење 1
конкурсна документација : појашњење 2
обавештење о закљученом уговору

27.04.2015
ЈНМВ бр. 12/2015
набавка добара – лична заштитна средства и опрема
јавни позив
конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору

20.04.2015
ЈНМВ бр. 11/2015
набавка услуга – услуге штампања жетона
јавни позив
конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору

24.3.2015
ЈН бр. 07/2015
набавкa радова – замена мермерних плоча на улазу у „Апарт хотел“ у Новом Саду
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација : појашњење 1
конкурсна документација : појашњење 2
обавештење о закљученом уговору

02.04.2015
ЈНМВ бр. 09/2015
набавка услуга – стаклорезачке услуге
јавни позив
конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору

27.3.2015
ЈНМВ бр. 08/2015
набавка услуга – стручног надзора у току извођења радова на реконструкцији стакала на кровној куполи у СД „Цар Лазар“, СД „Живојин Ћулум“ и „Апарт хотелу“
јавни позив
конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору

23.3.2015
ЈНМВ бр. 07/2015
набавкa радова – висински радови: реконструкција стакала на кровној куполи у СД „Цар Лазар“, СД „Живојин Ћулум“ и „Апарт хотелу“
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација : појашњење 1
конкурсна документација : продужење 1
обавештење о закљученом уговору

24.2.2015
ЈН бр. 02/2015
набавкa услуге – услуге текућег одржавања објеката Установе Студентски центар Нови Сад
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација : измена 1
конкурсна документација : измена 2
конкурсна документација : измена 3
конкурсна документација : продужење рока 1
конкурсна документација : појашњење 1
обавештење о закљученом уговору : партија 1
обавештење о закљученом уговору : партија 2
обавештење о закљученом уговору : партија 3
обавештење о закљученом уговору : партија 4
обавештење о закљученом уговору : партија 5
обавештење о закљученом уговору : партија 6
обавештење о закљученом уговору : партија 7
обавештење о закљученом уговору : партија 8

17.3.2015
ЈН бр. 06/2015
набавкa добара – основна опрема за студентске собе
јавни позив
конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору

27.2.2015
ЈН бр. 03/2015
набавкa услуге – услуга мобилне телефоније
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација : појашњење 1
обавештење о закљученом уговору

09.04.2015
ЈНМВ бр. 10/2015
набавка услуга – услуге одржавања окова и механизама ПВЦ ролетни
јавни позив
конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору

30.3.2015
ЈНМВ бр. 06/2015
набавка добара – лична заштитна средства и опрема
јавни позив
конкурсна документација
обустава поступка

17.3.2015
ЈНМВ бр. 04/2015
набавкa добара – столице за студентске домове
јавни позив
конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору

13.3.2015
ЈНМВ бр. 05/2015
набавкa добара – ситан кухињски инвентар за угоститељство
јавни позив
конкурсна документација
Конкурсна документација : измена 1
Конкурсна документација : продузење рока 1
обавештење о закљученом уговору

6.2.2015
ЈН бр. 1/2015
набавкa добара – природни гас
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација : измена 1
конкурсна документација : измењена
обавештење о обустави : партија 2
обавештење о закљученом уговору

06.3.2015
ЈНМВ бр. 03/2015
набавкa добара – ситан кухињски инвентар за студентске ресторане
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација : измена 1
конкурсна документација : измењена
конкурсна документација : обавештење 1
обавештење о закљученом уговору

12.2.2015
ЈНМВ бр. 02/2015
набавкa добара – антиклизне подлоге за студентске домове
јавни позив
конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору

13.2.2015
ЈНМВ бр. 01/2015
набавкa услуга – израда пројектно техничке документације за адаптацију осветљења у објектима Установе Студентски центар Нови Сад
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација : појашњење 1
обавештење о закљученом уговору

13.2.2015
набавка добара – прехрамбени производи
претходно обавештење

13.2.2015
набавка услуге – Извођење радова на замени комплетног система расвете у 10 студентских домова и студентском ресторану Р2 ради постизања веће енергетске ефикасности и уштеде енергије, заменом расвете, светиљки и расветних тела штедљивом расветом и уградња електронских брава у објектима смештаја и исхране студената
претходно обавештење

13.2.2015
набавка добара – електрична енергија
претходно обавештење

31.12.2014
ЈН бр. 21/2014
набавкa добара – природни гас
јавни позив
конкурсна документација
обустава поступка

19.12.2014
ЈН бр. 19/2014
набавкa добара – електрична енергија
јавни позив
конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору

31.12.2014
ЈНМВ бр. 36/2014
набавкa услуга – услуге јавне телефоније
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација : измена 1
конкурсна документација : обавештење 1
конкурсна документација : измењена
обавештење о закљученом уговору

27.11.2014
ППБОЈП бр. 1/2014
набавкa добара – моторна горива
обавештење о преговарачком поступку
конкурсна документација
конкурсна документација : појашњење 1
конкурсна документација : измена 1
одлука о додели уговора
обавештење о закљученом уговору

10.12.2014
ЈН бр. 20/2014
набавкa добара – путнички аутомобил (нови)
јавни позив
конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору

19.11.2014
ЈН бр. 18/2014
набавкa услуге – физичко – техничког обезбеђења
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација : појашњење 1
конкурсна документација : појашњење 2 : измена 1
обавештење о закљученом уговору

11.12.2014
ЈНМВ бр. 35/2014
набавкa услуга – одржавање опреме за угоститељство – металостругарске услуге
јавни позив
конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору

04.12.2014
ЈНМВ бр. 33/2014
набавкa услуга – одржавање видео надзора и алармног система
јавни позив
конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору

01.12.2014
ЈНМВ бр. 34/2014
набавкa добара – столице за студентске ресторане и домове
јавни позив
конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору

24.11.2014
ЈНМВ бр. 32/2014
набавкa услуга – одржавање лифтова у објектима Установе СЦНС
јавни позив
конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору

20.11.2014
ЈНМВ бр. 29/2014
набавкa услуга – услуге сервисирања и одржавања возила
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација : измена 1
конкурсна документација : појашњење 1
конкурсна документација : појашњење 2
обавештење о закљученом уговору : партија 1
обавештење о закљученом уговору : партија 2
обавештење о закљученом уговору : партија 3

29.10.2014
ЈНМВ бр. 31/2014
набавка добара – новогодишњи пакетићи
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација : појашњење 1
конкурсна документација : појашњење 2
конкурсна документација : појашњење 3 _ измена 1
обавештење о закљученом уговору

20.10.2014
ЈН бр. 17/2014
набавкa добара – моторна горива
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација : појашњење 1
конкурсна документација : измена 1
обустава поступка

22.10.2014
ЈНМВ бр. 30/2014
набавка услуга – стручног надзора у току извођења радова на санирању оштећења на објектима Установе Студентски центар Нови Сад
јавни позив
конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору

22.10.2014
ЈНМВ бр. 28/2014
набавкa радова – радови на висинама
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација : појашњење 1
обавештење о закљученом уговору

21.10.2014
ЈНМВ бр. 27/2014
набавка услуга – одржавање постојећег апликативног интегралног рачуноводственог информационог система
јавни позив
конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору

10.09.2014
ЈН бр. 14/2014
набавкa добара – рачунари, штампачи и рачунарска опрема
јавни позив
конкурсна документација
Конкурсна документација : појашњење 1
обавештење о закљученом уговору

11.08.2014
ЈН бр. 15/2014
набавкa услуге – извођења радова на текућем одржавању објеката Установе Студентски центар Нови Сад
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација : измена 1
обавештење о закљученом уговору : партија 1
обавештење о закљученом уговору : партија 2
обавештење о закљученом уговору : партија 3
обавештење о закљученом уговору : партија 4
обавештење о закљученом уговору : партија 5
обавештење о закљученом уговору : партија 6
обавештење о закљученом уговору : партија 7

30.07.2014
ЈН бр. 16/2014
набавкa добара – службена стилска одећа и обућа
јавни позив
конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору

27.06.2014
ЈН бр. 13/2014
набавкa услуге – дератизација, дезинфекција и дезинсекција
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација : појашњење 1
конкурсна документација : појашњење 2
обавештење о закљученом уговору

01.08.2014
ЈНМВ бр. 26/2014
набавка добара – клима уређаји и расхладна опрема
јавни позив
конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору

01.08.2014
ЈНМВ бр. 25/2014
набавка услуга – лабораторијско испитивање запослених, намирница и објеката
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација : појашњење 1
обавештење о закљученом уговору

15.07.2014
ЈНМВ бр. 20/2014
набавка услуга – услуге саветовања у области јавних набавки
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација : појашњење 1
обавештење о закљученом уговору

15.07.2014
ЈНМВ бр. 24/2014
набавка добара – ситан кухињски инвентар
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација : појашњење 1
обавештење о закљученом уговору

23.06.2014
ЈН бр. 12/2014
набавкa радова – кречење и замена зидних керамичких плочица у студентским ресторанима
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација : појашњење 1
обавештење о закљученом уговору : партија 1
обавештење о закљученом уговору : партија 2

26.05.2014
ЈН бр. 09/2014
набавкa услуге – одржавање система са студентским картицама
јавни позив
конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору

28.05.2014
ЈН бр. 06/2014
набавкa добара – прехрамбени производи
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација : појашњење 1
конкурсна документација : појашњење 2
конкурсна документација : појашњење 3
обавештење о закљученом уговору : партија 1
обавештење о закљученом уговору : партија 2
обавештење о закљученом уговору : партија 3
обавештење о закљученом уговору : партија 4
обавештење о закљученом уговору : партија 5
обавештење о закљученом уговору : партија 6
обавештење о закљученом уговору : партија 7
обавештење о закљученом уговору : партија 8
обавештење о закљученом уговору : партија 9
обавештење о закљученом уговору : партија 10
обавештење о закљученом уговору : партија 11
обавештење о закљученом уговору : партија 12
обавештење о закљученом уговору : партија 13
обавештење о закљученом уговору : партија 14
обавештење о закљученом уговору : партија 15
обавештење о закљученом уговору : партија 16
обавештење о закљученом уговору : партија 17
обавештење о закљученом уговору : партија 18
обавештење о закљученом уговору : партија 19
обавештење о закљученом уговору : партија 20
обавештење о закљученом уговору : партија 21

09.07.2014
ЈНМВ бр. 23/2014
набавкa услуга – набавка услуга стручног надзора у току извођења радова – кречење и замена зидних керамичких плочица у ресторанима
јавни позив
конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору

09.07.2014
ЈНМВ бр. 22/2014
набавкa услуга – услуге хемијског чишћења, прања и пеглања веша
јавни позив
конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору

02.06.2014
ЈН бр. 10/2014
набавкa добара – резервни делови, потрошни материјал, прибор и опрема за техничко одржавање
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација : појашњење 1
обавештење о закљученом уговору : партија 1
обавештење о закљученом уговору : партија 2
обавештење о закљученом уговору : партија 3
обавештење о закљученом уговору : партија 4
обавештење о закљученом уговору : партија 5
обавештење о закљученом уговору : партија 6
обавештење о закљученом уговору : партија 7
обавештење о закљученом уговору : партија 8
обавештење о закљученом уговору : партија 9

26.02.2014
ЈН бр. 01/2014
набавкa радова – замена уградних плакара у студентским домовима „Слободан Бајић“ и „Вељко Влаховић“
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација : измена 1
захтев за заштиту права
обавештење о закљученом уговору

17.06.2014
ЈНМВ бр. 18/2014
набавка услуга – стручног надзора у току извођења радова на Адаптацији електроинсталација у Дому особља Универзитета у Новом Саду
јавни позив
конкурсна документација
прилог 1
прилог 2
конкурсна документација : појашњење 1
обавештење о закљученом уговору

12.05.2014
ЈН бр. 04/2014
набавкa радова – адаптација електроинсталација у Дому особља Универзитета у Новом Саду
јавни позив
конкурсна документација
прилог 1 : заштита од пожара
прилог 2 : електроинсталације
конкурсна документација : појашњење 1
конкурсна документација : измена 1 : појашњење 2
конкурсна документација : појашњење 3
конкурсна документација : појашњење 4
обавештење о закљученом уговору

18.06.2014
ЈНМВ бр. 21/2014
набавкa добара – веш машина и машина за сушење веша
јавни позив
конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору

10.06.2014
ЈНМВ бр. 14/2014
набавкa услуга – одржавање окова и механизама ролетни на ПВЦ столарији на објектима установе
јавни позив
конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору

15.04.2014
ЈНМВ бр. 08/2014
набавка добара – веш машине и машине за сушење веша
јавни позив
конкурсна документација
обустава поступка
обавештење о закљученом уговору: партија 2

13.05.2014
ЈН бр. 07/2014
набавкa добара – канцеларијски материјал
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација : појашњење 1
конкурсна документација : појашњење 2
обавештење о закљученом уговору: партија 1
обавештење о закљученом уговору: партија 2
обавештење о закљученом уговору: партија 3

16.06.2014
ЈНМВ бр. 19/2014
набавкa радова – радови на скидању графита и хемијско чишћење фасаде са импрегнацијом и заштитом
јавни позив
конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору

30.05.2014
ЈН бр. 11/2014
набавке услуга – контролисање и испитивање противпожарне опреме са издавањем стручног налаза
јавни позив
конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору

27.05.2014
ЈН бр. 08/2014
набавкa добара – средства за одржавање и прибор за одржавање хигијене
јавни позив
конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору: партија 1
обавештење о закљученом уговору: партија 2
обавештење о закљученом уговору: партија 3
обавештење о закљученом уговору: партија 4

29.05.2014
ЈНМВ бр. 11/2014
набавкa услуга – услуге интернета и кабловске телевизије
јавни позив
конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору

29.05.2014
ЈНМВ бр. 12/2014
набавкa услуга – штампање жетона
јавни позив
конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору

30.05.2014
ЈНМВ бр. 16/2014
набавкa услуга – испитивање услова радне околине, преглед и испитивање опреме за рад са издавањем стручног налаза и израда упутства за безбедан и здрав рад
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација : појашњење 1
обавештење о закљученом уговору

30.05.2014
ЈНМВ бр. 15/2014
набавкa услуга – мерење и испитивање утицаја на животну средину и испитивање отпада са издавањем стручног налаза
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација : појашњење 1
обавештење о закљученом уговору

19.05.2014
ЈНМВ бр. 13/2014
набавка услуга – механичко и хемијско чишћење кухињске вентилације (хаубе, канали паровука и филтери) у ресторанима
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација : појашњење 1
обавештење о закљученом уговору

30.05.2014
ЈНМВ бр. 17/2014
набавкa добара – набавка и монтажа противпожарне опреме и сервисирање пп апарата
јавни позив
конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору

15.04.2014
ЈН бр. 05/2014
набавкa добара – опрема за домаћинство
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација : појашњење 1
обавештење о закљученом уговору

25.02.2014
ЈНМВ бр. 04/2014
набавка услуга – стаклорезачке услуге
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација : појашњење 1
обавештење о закљученом уговору

11.03.2014
ЈН бр. 03/2014
набавкa добара – лична заштитна средства и опрема
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација : појашњење 1
конкурсна документација : појашњење 2
обавештење о закљученом уговору : партија 1
обавештење о закљученом уговору : партија 2

20.03.2014
ЈНМВ бр. 10/2014
набавкa добара – набавка штампаног материјала
јавни позив
конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору

13.03.2014
ЈНМВ бр. 09/2014
набавкa услуга – Sophos антивирус програм – лиценце (обнова и одржавање)
јавни позив
конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору

26.02.2014
ЈН бр. 02/2014
набавкa добара – опрема за студентске собе
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација : измена 1
конкурсна документација : измена 2
обавештење о закљученом уговору

03.03.2014
ЈНМВ бр. 05/2014
набавка добара – ситан кухињски инвентар
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација : измена 1
конкурсна документација : измена 2
обавештење о закљученом уговору

05.03.2014
ЈНМВ бр. 06/2014
набавка услуга – стручног надзора у току извођења радова на замени уградних плакара у студентским домовима „Слободан Бајић“ и „Вељко Влаховић“
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација : измена 1
конкурсна документација : измена 2
обавештење о закљученом уговору

06.03.2014
ЈНМВ бр. 07/2014
набавкa добара – набавка штампаног материјала
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација : појашњење 1
обустава поступка

07.02.2014
ЈНМВ бр. 03/2014
набавка услуга – стручног надзора у току извођења радова на отклањању недостатака на електричним инсталацијама у студентском ресторану Р3
јавни позив
конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору

05.02.2014
ЈНМВ бр. 01/2014
набавка услуга – стручног надзора у току извођења радова на замени постојеће опреме и инсталација за загревање топле санитарне воде са опремом и инсталацијама за загревање топле санитарне воде помоћу гасног генератора топлоте у студентском дому Михајло Предић др. Миша у Зрењанину
јавни позив
конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору

07.02.2014
ЈНМВ бр. 02/2014
набавка услуга – израда пројектно техничке документације за реконструкцију електроинсталација у Дому oсобља Универзитета
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација – појашњење 1 : измена 1
конкурсна документација – продужење рока
конкурсна документација – појашњење 2
конкурсна документација – појашњење 3
конкурсна документација – појашњење 4 : измена 2
конкурсна документација – продужење рока 2
обавештење о закљученом уговору

24.12.2013
ЈН Ред. бр. 17/2013
набавкa добара – електричне енергија
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација – измена 1
конкурсна документација – појашњење 1 : измена 2
конкурсна документација – обавештење 1
обавештење о закљученом уговору

30.12.2013
ЈНМВ Ред. бр. 31/2013
набавкa услуга – мерење и испитивање утицаја на животну средину и испитивање отпада са издавањем стручног налаза
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација – појашњење 1
обавештење о закљученом уговору

26.11.2013
ЈН бр. 16/2013
набавкa услуга – контролисање и испитивање противпожарне опреме са издавањем стручног налаза
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација – измена 1
обавештење о закљученом уговору

26.11.2013
ЈН бр. 15/2013
набавкa радова – отклањање недостатака на електричним инсталацијама у студентском ресторану Р3 у Новом Саду
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација – појашњење 1
обавештење о закљученом уговору

26.11.2013
ЈН бр. 14/2013
набавка услуга – дератизације, дезинфекције, дезинсекције, одржавање система заштите од штеточина и мониторинг контрола у HCCP систему
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација – појашњење 1 : измена 1
конкурсна документација – појашњење 2 : измена 2
обавештење о закљученом уговору

22.11.2013
ЈН бр. 12/2013
набавкa добара – резервни делови
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација – измена 1
конкурсна документација – појашњење 1 : измена 2
конкурсна документација – измена 3
конкурсна документација – појашњење 2
конкурсна документација – појашњење 3
обавештење о закљученом уговору, партија 1
обавештење о закљученом уговору, партија 2
обавештење о закљученом уговору, партија 3
обавештење о закљученом уговору, партија 4
обавештење о закљученом уговору, партија 5
обавештење о закљученом уговору, партија 6
обавештење о закљученом уговору, партија 7
обавештење о закљученом уговору, партија 8
обавештење о закљученом уговору, партија 9

20.11.2013
ЈН бр. 11/2013
набавкa добара – средства за одржавање и прибор за одржавање хигијене
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација – појашњење 1
конкурсна документација – појашњење 2
конкурсна документација – појашњење 3
конкурсна документација – измена 1
обавештење о закљученом уговору, партија 1
обавештење о закљученом уговору, партија 2
обавештење о закљученом уговору, партија 3
обавештење о закљученом уговору, партија 4

7.11.2013
ЈН Ред. бр. 10/2013
набавкa добара – прехрамбени производи
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација – појашњење 1
конкурсна документација – појашњење 2
конкурсна документација – појашњење 3
конкурсна документација – појашњење 4
конкурсна документација – појашњење 5
конкурсна документација – појашњење 6
конкурсна документација – појашњење 7 : измена 1
конкурсна документација – појашњење 8 : измена 2
конкурсна документација – обавештење о року 1
конкурсна документација – појашњење 9
конкурсна документација – појашњење 10
обавештење о закљученом уговору, партија 1
обавештење о закљученом уговору, партија 2
обавештење о закљученом уговору, партија 3
обавештење о закљученом уговору, партија 4
обавештење о закљученом уговору, партија 5
обавештење о закљученом уговору, партија 6
обавештење о закљученом уговору, партија 7
обавештење о закљученом уговору, партија 8
обавештење о закљученом уговору, партија 9
обавештење о закљученом уговору, партија 10
обавештење о закљученом уговору, партија 11
обавештење о закљученом уговору, партија 12
обавештење о закљученом уговору, партија 13
обавештење о закљученом уговору, партија 14
обавештење о закљученом уговору, партија 15
обавештење о закљученом уговору, партија 16
обавештење о закљученом уговору, партија 17
обавештење о закљученом уговору, партија 18
обавештење о закљученом уговору, партија 19
обавештење о закљученом уговору, партија 20
обавештење о закљученом уговору, партија 21

06.12.2013
ЈНМВ Ред. бр. 30/2013
набавка услуга – испитивање услова радне околине, преглед и испитивање опреме за рад са издавањем стручног налаза и израда упутства за безбедан и здрав рад
јавни позив
конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору

06.12.2013
ЈНМВ Ред. бр. 28/2013
набавка услуга – обука из области заштите од пожара и безбедности и здравља на раду
јавни позив
конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору

27.11.2013
ЈНМВ Ред. бр. 29/2013
набавка услуга – услуге саветовања у области јавних набавки
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација – измена 1
конкурсна документација – обавештење 1
обавештење о закљученом уговору

06.12.2013
ЈНМВ Ред. бр. 26/201
набавка добара – набавка и монтажа противпожарне опреме и сервисирање пп апарата
јавни позив
конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору

1.11.2013
ЈН Ред. бр. 09/2013
набавкa радова – замена постојеће опреме и инсталација за загревање топле санитарне воде са опремом и инсталацијама за загревање топле санитарне воде помоћу гасног генератора топлоте у студентском дому „Михајло Предић др Миша“ у Зрењанину
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација – измена 1
конкурсна документација – појашњење 1
конкурсна документација – измена 2
конкурсна документација – појашњење 2 : измена 3
конкурсна документација – обавештење 1
обавештење о закљученом уговору

14.11.2013
ЈН бр. 13/2013
набавка добара – канцеларијски материјал
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација – измена 1
конкурсна документација – појашњење 1
конкурсна документација – појашњење 2
обавештење о закљученом уговору

06.12.2013
ЈНМВ Ред. бр. 27/2013
набавка услуга – мерење и испитивање утицаја на животну средину и испитивање отпада са издавањем стручног налаза
јавни позив
конкурсна документација
обустава поступка

14.11.2013
ЈНМВ 25/2013
Набавка добара- новогодишњи пакетићи
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација – појашњење 1
обавештење о закљученом уговору

9.10.2013
ЈН Ред. бр. 08/2013
набавка радова – хобловање и лакирање паркета објектима Студентског центра Нови Сад
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација – исправљена
конкурсна документација – допуна
обавештење о закљученом уговору

30.08.2013
ЈН Ред. бр. 24/2013
набавкa услуга – лабораторијског испитивања запослених, намирница и објеката
јавни позив
конкурсна документација
појашњење
обавештење о закљученом уговору

19.07.2013
ЈН Ред. бр. 07/2013
набавкa радова – постављање ограде око Студентског дома „Сајмиште“
јавни позив
конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору

17.07.2013
ЈН Ред. бр. 04/2013
набавкa радова – отклањање недостатака на електричним инсталацијама у СД „Михајло Предић др. Миша“ у Зрењанину
јавни позив
конкурсна документација
појашњење 1
појашњење 2
обавештење о закљученом уговору

15.07.2013
ЈН Ред. бр. 05/2013
набавкa радова – замена плакара у предсобљима студентских соба
у СД „Вељко Влаховић“
јавни позив
конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору

10.07.2013
ЈН Ред. бр. 06/2013
набавка радова – Замена унутрашње столарије у студентским собама и
купатилима у СД „Вељко Влаховић“
јавни позив
конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору

15.07.2013
ЈН Ред. бр. 03/2013
набавкa радова – хобловање и лакирање паркета у Студентском дому
„Вељко Влаховић“
јавни позив
конкурсна документација
обустава поступка

12.07.2013
ЈНМВ Ред. бр. 22/2013
набавкa услуга – хемијског чишћења, прања и пеглања
јавни позив
конкурсна документација
појашњење
обавештење о закљученом уговору

12.07.2013
ЈНМВ Ред. бр. 23/2013
набавка добара – пластичне палете за магацин намирница
јавни позив
конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору

12.07.2013
ЈНМВ Ред. бр. 21/2013
набавкa услуга – штампање (израда) жетона
јавни позив
конкурсна документација
појашњење
обавештење о закљученом уговору

08.07.2013
ЈНМВ Ред. бр. 20/2013
набавка добара – пешкири, јастучнице и чаршави
јавни позив
конкурсна документација
конкурсна документација (допуна 1)
додела уговора
обавештење о закљученом уговору

Translate »