СЕКТОР ФИНАНС. – РАЧУНОВОД. ПОСЛОВА

Организационе службе:
– служба за финансијско-рачуноводствене послове


Функција:
Сектор финансијско-рачуноводствених послова обавља послове и задатке: финансија, рачуноводствених послова, обрачуна и исплате зарада и накнада, пореза, књиговодства, благајни наплате смештаја и исхране и књиговодственог праћења свих магацина и др.


Финансијски план за 2021. годину


Финансијски план за 2020. годину
Извештај о финансијском пословању и извршењу финансијског плана за 2019. годину


Финансијски план за 2019. годину
Извештај о финансијском пословању и извршењу финансијског плана за 2018. годину


Финансијски план за 2018. годину
Извештај о финансијском пословању и извршењу финансијског плана за 2017. годину

Translate »