СЕКТОР ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА

Организационе јединице-службе:
– служба за инвестиционо одржавање и стручне послове,
– служба квалитета,
– служба за информационе технологије,
– магацин потрошног материјала,
– служба за прање и хемијско чишћење.

Функција:
Сектор техничких послова обавља послове и задатке инвестиционог и текућег одржавања објеката и опреме Установе, стручне послове (против пожарна заштита, безбедност и здравље на раду, заштита животне средине), информатичке послове, као и послове управљања системом квалитета и безбедношћу хране.

Помоћник директора за одржавање и стручно оперативне послове је госпођа Слађана Киковић, дипломирани инжењер архитектуре.

Translate »