Смештај студената

Смештај студената се обавља по условима Конкурса који објављује Министарство просвете, науке и технолошког развоја.
Служба Смештаја врши пријем, обраду и дистрибуцију документације везане за смештај у студентске домове.
По објављеним коначним ранг листама резултата конкурса, студенти врше потписивање уговора и обављају лекарски преглед у Заводу за здравствену заштиту студената. Процес усељења се завршава одласком у Студентски дом, где студенти задужују собе у којима ће боравити до истека уговора.
По истеку уговора, потребно је измирити све обавезе (платити уредно станарине, раздужити у исправном стању добра која су преузели на коришћење у самом Студентском дому)

Translate »