Служба смештаја

Служба смештаја се бави питањима смештаја студената у студентским домовима, налази се у приземљу студентског дома „Слободан Бајић“.

Служба смештаја је надлежна за:

  • Пружање информација заинтересованим студентима о Конкурсу за смештај студената, процедури и времену подношења конкурсне документације за Конкурс и сва питања везана за смештај студената;
  • Пријем и обрада конкурсне документације;
  • Рангирање студената учесника Конкурса и објављивање Привремених и Коначних ранг листа за студенте учеснике Конкурса за смештај студената у студентске домове Студентског центра Нови Сад;
  • Издавање Уговора о становању за студенте који остваре право на смештај у студентски дом.
  • Фотографисање за студентске картице и израда студентских картица за студенте који остваре право на смештај у студентски дом.
  • Издавање потврда студентима да јесу или нису корисници смештаја у студентским домовима Студентског центра Нови Сад.

Радно време са корисницима: 08.00 – 14.00

Шефица службе смештаја: Маријана Милинковић, marijana.milinkovic@scns.rs

Адреса: Др Симе Милошевића бр. 10

Телефони Службе смештаја:

Шеф службе: 021/210-2440
Референти Службе смештаја: 021/210-2441; 210-2442; 210-2443
Благајна Службе смештаја: 021/210-2444
Стручни сарадник за студенте са инвалидитетом, студенте са хроничним болестима и студенте реконвалесценте: 021/210-2445

e-mail: sluzba.smestaja@scns.rs

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Translate »