Студентски домови

Намењени су за смештај студената рангираних по условима Конкурса.
Студентски домови су разврстани у категорије:

Радно време управе дома: радним даном 07.00 – 14.00, а понедељком и четвртком до 17.00

Процедура усељења
Кућни ред

Translate »