Јавне набавке у току

19.10.2020
ЈНMВ бр. 11/2020
набавкa услуга – посредовање у осигурању
Јавни позив
Конкурсна документација

13.10.2020
ЈНMВ бр. 10/2020
набавкa услуга – металостругарске услуге и специјална заваривања
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : измена 1
Конкурсна документација : продужење 1
Одлука о додели уговора

02.10.2020
ЈН бр. 10/2020
набавкa радова – замена врата у студентским собама на првом спрату студентског дома Слободан Бајић у Новом Саду
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : измена 1
Одлука о додели уговора

02.10.2020
ЈН бр. 09/2020
набавкa радова – уређење купатила у студентским собама на трећем спрату у СД Живојин Ћулум у Новом Саду
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка

14.05.2020
ЈНMВ бр. 04/2020
набавкa услуга – услуге лабораторијског испитивања запослених, намирница и објеката
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

05.03.2020
ЈНMВ бр. 03/2020
набавкa услуга – обнова лиценце антивирус програма „Sophos“
Јавни позив
Конкурсна документација

28.02.2020
ЈН-ОС бр. 01/2020
набавкa услугa – текуће одржавање објеката Установе
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума

18.02.2020
ЈН-ОС бр. 02/2020
набавкa услугa – услуге мобилне телефоније
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума

Translate »