Јавне набавке у току

07.12.2020
ЈН бр. 12/2020
набавкa услуга – услугa осигурања имовине и запослених у Установи
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : појашњење 1
Конкурсна документација : измена 1

14.05.2020
ЈНMВ бр. 04/2020
набавкa услуга – услуге лабораторијског испитивања запослених, намирница и објеката
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

05.03.2020
ЈНMВ бр. 03/2020
набавкa услуга – обнова лиценце антивирус програма „Sophos“
Јавни позив
Конкурсна документација

28.02.2020
ЈН-ОС бр. 01/2020
набавкa услугa – текуће одржавање објеката Установе
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума

18.02.2020
ЈН-ОС бр. 02/2020
набавкa услугa – услуге мобилне телефоније
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума

Translate »