Јавне набавке завршен поступак

30.10.2020
ЈНMВ бр. 13/2020
набавкa добара – лична заштитна средства и опрема
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

02.10.2020
ЈН бр. 10/2020
набавкa радова – замена врата у студентским собама на првом спрату студентског дома Слободан Бајић у Новом Саду
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : измена 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о обустави поступка

02.10.2020
ЈН бр. 09/2020
набавкa радова – уређење купатила у студентским собама на трећем спрату у СД Живојин Ћулум у Новом Саду
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

19.10.2020
ЈНMВ бр. 11/2020
набавкa услуга – посредовање у осигурању
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

13.10.2020
ЈНMВ бр. 10/2020
набавкa услуга – металостругарске услуге и специјална заваривања
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : измена 1
Конкурсна документација : продужење 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

25.09.2020
ЈНMВ бр. 12/2020
набавкa услуга – одржавањe постојећег интегралног рачуноводственог информационог система
Јавни позив
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

20.07.2020
ЈНMВ бр. 09/2020
набавкa добара – канцеларијски материјал
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : измена 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору : партија 1
Обавештење о закљученом уговору : партија 2

10.07.2020
ЈНMВ бр. 08/2020
набавкa услуга – процена ризика од катастрофа и израда плана заштите и спашавања
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : измена 1
Конкурсна документација : продужење рока 1
Конкурсна документација : појашњење 1
Конкурсна документација : појашњење 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

07.07.2020
ЈН бр. 08/2020
набавкa радова – извођење молерско фарбарских радова у студентским собама у студентском дому Вељко Влаховић у Новом Саду
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : измена 1
Обавештење о закљученом уговору

07.07.2020
ЈН бр. 03/2020
набавкa радова – замена подних облога и молерско-фарбарских радови у студентским собама и заједничким просторијама у приземљу студентског дома Живојин Ћулум у Новом Саду
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : измена 1
Обавештење о закљученом уговору

06.07.2020
ЈН бр. 07/2020
набавкa услуга – једногодишња чланарина за студенте за EYCA (Европска омладинска картица) и ISIC (International Student Identity Card) картицу са припадајућим осигурањем
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

29.06.2020
ЈН бр. 05/2020
набавкa радова – молерско фарбарски радови у објектима Установе
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору : партија 1
Обавештење о закљученом уговору : партија 2

29.06.2020
ЈН бр. 04/2020
набавкa радова – замена подне облоге у студентским собама у поткровљу студентског дома „Цар Лазар“ у Новом Саду
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

11.06.2020
ЈНMВ бр. 06/2020
набавкa добара – моторна горива
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : измена 1
Конкурсна документација : продужење 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

19.06.2020
ЈН бр. 06/2020
набавкa добара – набавка материјала и других елемената за одржавање система са студентским картицама
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

19.06.2020
ЈН бр. 02/2020
набавкa добара – набавка основне опреме за студентске домове
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

18.06.2020
ЈНMВ бр. 07/2020
набавкa услуга – контролисање и испитивање противпожарне опреме
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

10.06.2020
ЈНMВ бр. 05/2020
набавкa услуга – интернет и телевизија
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

14.02.2020
ЈНMВ бр. 01/2020
набавкa услуга – одржавање рачунарске мреже
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

20.12.2019
ЈНMВ бр. 25/2019
набавкa услуга – одржавања и сервисирања службених возила
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору : партија 1
Обавештење о закљученом уговору : партија 2
Обавештење о закљученом уговору : партија 3

13.12.2019
ЈН бр. 15/2019
набавкa услуга – осигурања имовине и запослених у Установи
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

05.12.2019
ЈНMВ бр. 24/2019
набавкa услуга – услуге фиксне телефоније
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : измена 1
Конкурсна документација : продужење рока 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

20.12.2019
ЈНMВ бр. 26/2019
набавкa добaра – набавка противпожарне опреме
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : појашњење 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

05.12.2019
ЈН бр. 14/2019
набавкa добара – природни гас
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Одлука партија 2
Обавештенје о обустави поступка партија 2
Обавештење о закљученом уговору

09.12.2019
ЈНMВ бр. 23/2019
набавкa услуга – одржавање лифтова у објектима Установе
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

21.11.2019
ЈН бр. 13/2019
набавкa услуга – физичко и техничко обезбеђење
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : појашњење 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора

14.11.2019
ЈНMВ бр. 22/2019
набавкa добара – набавка и постављање антиклизних подлога
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

24.10.2019
ЈН бр. 12/2019
набавкa добара – набавка опреме за студентске ресторане
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

14.11.2019
ЈНMВ бр. 20/2019
набавкa услуга – дезинсекције, дезинфекције и дератизације
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

08.11.2019
ЈНMВ бр. 21/2019
набавкa добара – новогодишњи пакетићи (ваучери)
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора

30.09.2019
ЈНMВ бр. 19/2019
набавкa услуга – запошљавање преко студентске задруге
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

13.09.2019
ЈНMВ бр. 18/2019
набавкa услуга – одржавањe постојећег интегралног рачуноводственог информационог система
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

29.07.2019
ЈН бр. 09/2019
набавкa радова – замена врата на студентским собама на приземљу студентског дома „Слободан Бајић“ у Новом Саду
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : измена 1
Конкурсна документација : измењена 1
Конкурсна документација : појашњеље 1
Конкурсна документација : измена 2
Конкурсна документација : појашњеље 2
Конкурсна документација : измена 3
Конкурсна документација : продужење рока 1
Конкурсна документација : измена 4
Конкурсна документација : продужење рока 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

15.08.2019
ЈН бр. 11/2019
набавкa услуга – јеногодишња чланарина за студенте за EYCA („Европска омладинска картица“) и ISIC („International student identity card) картицу са припадајућим осигурањем
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

12.07.2019
ЈН-ОС бр. 05/2019
набавкa добара – прехрамбени производи
Јавни позив
Call for submission of tenders in a open public procurement procedure
Конкурсна документација
Конкурсна документација : измена 1
Конкурсна документација : појашњење 1
Конкурсна документација : измена 2
Конкурсна документација : појашњење 2
Конкурсна документација : измена 3
Конкурсна документација : појашњење 3
Конкурсна документација : појашњење 4
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом оквирном споразуму : Партија 1
Обавештење о закљученом оквирном споразуму : Партија 2
Обавештење о закљученом оквирном споразуму : Партија 3
Обавештење о закљученом оквирном споразуму : Партија 4
Обавештење о закљученом оквирном споразуму : Партија 5
Обавештење о закљученом оквирном споразуму : Партија 6
Обавештење о закљученом оквирном споразуму : Партија 7
Обавештење о закљученом оквирном споразуму : Партија 8
Обавештење о закљученом оквирном споразуму : Партија 9
Обавештење о закљученом оквирном споразуму : Партија 10
Обавештење о закљученом оквирном споразуму : Партија 11
Обавештење о закљученом оквирном споразуму : Партија 12
Обавештење о закљученом оквирном споразуму : Партија 13
Обавештење о закљученом оквирном споразуму : Партија 14
Обавештење о закљученом оквирном споразуму : Партија 15
Обавештење о закљученом оквирном споразуму : Партија 16
Обавештење о закљученом оквирном споразуму : Партија 17
Обавештење о закљученом оквирном споразуму : Партија 18
Обавештење о закљученом оквирном споразуму : Партија 19
Обавештење о закљученом оквирном споразуму : Партија 20
Обавештење о закљученом оквирном споразуму : Партија 21

25.07.2019
ЈН-ОС бр. 10/2019
набавкa добара – резервни делови, потрошни материјал, прибор и опрема за техничко одржавање
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : појашњење 1
Конкурсна документација : појашњење 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

13.08.2019
ЈНMВ бр. 17/2019
набавкa услуга – металостругарске услуге и специјална заваривања
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

26.07.2019
ЈНMВ бр. 16/2019
набавкa добара – набавка рачунара, штампача и рачунарске опреме
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

01.07.2019
ЈН бр. 07/2019
набавкa добара – набавка основне опреме за студентске домове
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

25.06.2019
ЈН бр. 06/2019
набавкa радова – поправка и уређење економског улаза ресторана за исхрану студената Ресторан 2 са магацином исхране у Новом Саду
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

02.07.2019
ЈН бр. 08/2019
набавкa добара – набавка материјала и других елемената за одржавање система са студентским картицама
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

08.07.2019
ЈНMВ бр. 15/2019
набавкa услуга – израда планова заштите од пожара
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговоруа

02.07.2019
ЈНMВ бр. 14/2019
набавкa услуга – посредовање у осигурању
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

18.06.2019
ЈН-ОС бр. 04/2019
набавкa добара – средства и прибор за одржавање хигијене
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

17.06.2019
ЈНMВ бр. 13/2019
набавкa услуга – интернет и телевизија
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

17.06.2019
ЈН бр. 03/2019
набавкa радова – молерско фарбарски радови у објектима Установе
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору : партија 1
Обавештење о закљученом уговору : партија 2
Обавештење о закљученом уговору : партија 3

11.06.2019
ЈНMВ бр. 12/2019
набавкa добара – опрема за видео надзор
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : измена 1
Конкурсна документација : продужење рока 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

11.06.2019
ЈНMВ бр. 11/2019
набавкa услуга – услуге одржавања видео надзора
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

21.05.2019
ЈНMВ бр. 08/2019
набавкa добара – моторна горива
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

06.06.2019
ЈНMВ бр. 10/2019
набавкa добара – канцеларијски материјал
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору : партија 1
Обавештење о закљученом уговору : партија 2

24.05.2019
ЈНMВ бр. 09/2019
набавкa добара – лична заштитна средства и опрема
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : појашњење 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

10.05.2019
ЈН бр. 02/2019
набавкa добара – опрема за угоститељсто
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

03.05.2019
ЈНMВ бр. 06/2019
набавкa услуга – одржавање и сервисирање гасних котлова Viessmann за загревање топле потрошне воде
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

06.05.2019
ЈНMВ бр. 07/2019
набавкa услуга – услуге лабораторијског испитивања запослених, намирница и објеката
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : појашњење 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

14.03.2019
ЈН бр. 01/2019
набавкa услуга – текуће одржавање објеката Установе
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : појашњење 1
Конкурсна документација : измена 1
Конкурсна документација : продужење рока 1
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Закључак о обустави захтева за заштиту права
Одлука о додели уговора
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Закључак о обустави поступка захтева за заштиту права
Обавештење о закљученом уговору

26.03.2019
ЈНMВ бр. 05/2019
набавкa добара – ситан инвентар за студентске ресторане
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

18.03.2019
ЈНMВ бр. 04/2019
набавкa услуга – контролисање и испитивање противпожарне опреме
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : појашњење 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

15.03.2019
ЈНMВ бр. 03/2019
набавкa услуга – обнова лиценце антивирус програма „Sophos“
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

06.03.2019
ЈНMВ бр. 02/2019
набавкa услуга – запошљавање преко студентске задруге
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

18.12.2018
ЈНMВ бр. 31/2018
набавкa услуга – одржавање лифтова у објектима Установе
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

22.02.2019
ЈНMВ бр. 01/2019
набавкa услуга – одржавање рачунарске мреже
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : измена 1
Конкурсна документација : продужење рока 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

14.12.2018
ЈН бр. 21/2018
набавкa добара – природни гас
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору : партија 1
Обавештење о закљученом уговору : партија 2

06.12.2018
ЈНMВ бр. 29/2018
набавкa услуга – услуге фиксне телефоније
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

14.12.2018
ЈН бр. 20/2018
набавкa услуга – услуге осигурања имовине и запослених у Установи
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : измена 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

04.12.2018
ЈН-ОС бр. 19/2018
набавкa добара – електрична енергија
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом уговору

12.12.2018
ЈНMВ бр. 30/2018
набавкa услуга – испитивањe услова радне околине, преглед и испитивањe опреме за рад и израдa упутстава за безбедан и здрав рад
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

05.12.2018
ЈНMВ бр. 28/2018
набавкa услуга – одржавања и сервисирања службених возила
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору : Партија 1
Обавештење о закљученом уговору : Партија 2
Обавештење о закљученом уговору : Партија 3

21.11.2018
ЈНMВ бр. 25/2018
набавкa добaра – набавка противпожарне опреме
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација (појашњење 1)
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

29.11.2018
ЈНMВ бр. 27/2018
набавкa услуга – дезинсекције, дезинфекције и дератизације
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

26.11.2018
ЈНMВ бр. 26/2018
набавкa добара – новогодишњи пакетићи (ваучери)
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

15.10.2018
ЈНMВ бр. 24/2018
набавкa услуга – хемијско чишћење, прање и пеглање веша
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : појашњење 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

22.10.2018
ЈН бр. 18/2018
набавкa радова – замена врата на студентским собама на 3. спрату у студентском дому Вељко Влаховић у Новом Саду
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : појашњење 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

01.10.2018
ЈН бр. 17/2018
набавкa добара – основне опреме за студентске домове
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

25.09.2018
ЈН бр. 16/2018
набавкa радова – уређење купатила у студентским собама на четвртом спрату у студентском дому Живојин Ћулум у Новом Сад
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : измена 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

08.08.2018
ЈН бр. 15/2018
набавкa услуга – физичко и техничко обезбеђење
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : измена 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора

13.09.2018
ЈНMВ бр. 23/2018
набавкa услуга – одржавања постојећег интегралног рачуноводственог информационог система
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

09.08.2018
ЈНMВ бр. 22/2018
набавкa услуга – металостругарске услуге и специјална заваривања
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

09.07.2018
ЈН бр. 10/2018
набавкa добара – прехрамбени производи
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : појашњење 1
Конкурсна документација : појашњење 2
Конкурсна документација : појашњење 3
Конкурсна документација : појашњење 4
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору : партија 1
Обавештење о закљученом уговору : партија 2
Обавештење о закљученом уговору : партија 3
Обавештење о закљученом уговору : партија 4
Обавештење о закљученом уговору : партија 5
Обавештење о закљученом уговору : партија 6
Обавештење о закљученом уговору : партија 7
Обавештење о закљученом уговору : партија 8
Обавештење о закљученом уговору : партија 9
Обавештење о закљученом уговору : партија 10
Обавештење о закљученом уговору : партија 11
Обавештење о закљученом уговору : партија 12
Обавештење о закљученом уговору : партија 13
Обавештење о закљученом уговору : партија 14
Обавештење о закљученом уговору : партија 15
Обавештење о закљученом уговору : партија 16
Обавештење о закљученом уговору : партија 17
Обавештење о закљученом уговору : партија 18
Обавештење о закљученом уговору : партија 19
Обавештење о закљученом уговору : партија 20
Обавештење о закљученом уговору : партија 21

26.07.2018
ЈН бр. 14/2018
набавкa услуга – одржавање система са студентским картицама – по партијама
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору : партија 1
Обавештење о закљученом уговору : партија 2

23.07.2018
ЈНMВ бр. 21/2018
набавкa добара – тонери, рибони, филмови и ролне за факс апарате
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

13.07.2018
ЈН бр. 13/2018
набавкa радова – поправка крова на студентском дому Никола Тесла у Новом Саду
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

13.07.2018
ЈН бр. 12/2018
набавкa радова – израда спуштеног плафона у ходнику у приземљу у С.Д. Слободан Бајић у Новом Саду
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

13.07.2018
ЈН бр. 11/2018
набавкa радова – поправка пода у ходнику у приземљу студентског дома „Слободан Бајић” у Новом Саду
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

17.07.2018
ЈНMВ бр. 19/2018
набавкa услуга – услуге лабораторијског испитивања запослених, намирница и објеката
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

20.07.2018
ЈНMВ бр. 20/2018
набавкa услуга – посредовање у осигурању
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

04.07.2018
ЈНMВ бр. 18/2018
набавкa добара – клима уређаји
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : измена 1
Конкурсна документација : продужење рока 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

02.07.2018
ЈН бр. 9/2018
набавкa добара – резервни делови, потрошни материјал, прибор и опрема за техничко одржавање
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

22.06.2018
ЈН бр. 8/2018
набавкa добара – средства и прибор за одржавање хигијене
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

07.06.2018
ЈН бр. 6/2018
набавкa радова – преуређење простора сутерена у теретану за студенте у Студентском дому Слободан Бајић у Новом Саду
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : појашњење 1
Конкурсна документација : појашњење 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

22.06.2018
ЈН бр. 7/2018
набавкa радова – замена хидроизолације пода у кухињи ресторана за исхрану студената Ресторан 2 у Новом Саду
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

27.06.2018
ЈНMВ бр. 17/2018
набавкa услуга – хемијско чишћење тепиха, мебл штофова и душека
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

08.06.2018
ЈНMВ бр. 14/2018
набавкa услуга – интернет и телевизија
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : измена 1
Конкурсна документација : продужење рока 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

07.06.2018
ЈН бр. 5/2018
набавкa радова – молерско фарбарски радови у ресторану за исхрану студената „Ресторан 2“ са магацином исхране у Новом Саду
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : измена 1
Конкурсна документација : продужење рока 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

07.06.2018
ЈНMВ бр. 15/2018
набавкa добара – канцеларијски материјал
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : измена 1
Конкурсна документација : измена 2
Конкурсна документација : измена 3
Конкурсна документација : Продужење рока 1
Одлука о додели уговора партија 1
Одлука о обустави партија 2
Обавештење о обустави поступка: партија 2
Обавештење о закљученом уговору : партија 1

24.05.2018
ЈН бр. 4/2018
набавкa добара – опрема за студентске домове и ресторане
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

10.05.2018
ЈНMВ бр. 13/2018
набавкa добара – моторна горива
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

03.05.2018
ЈНMВ бр. 11/2018
набавкa добара – ситан инвентар за угоститељство
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

19.04.2018
ЈНMВ бр. 07/2018
набавкa услуга – радно ангажовање лица преко омладинске задруге
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

11.05.2018
ЈНMВ бр. 12/2018
набавкa добара – лична заштитна средства и опрема
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

24.04.2018
ЈНMВ бр. 10/2018
набавкa услуга – одржавање и сервисирање гасних котлова Viessmann за загревање топле потрошне воде
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

18.04.2018
ЈНMВ бр. 09/2018
набавкa добара – електро-магнетни уређаји за уклањање каменца
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : продужење рока 1
Конкурсна документација : измењена 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

18.04.2018
ЈНMВ бр. 08/2018
набавкa услуга – одржавање опреме за теретане
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

26.04.2018
ЈН бр. 03/2018
набавкa добара – опрема за студентске ресторане
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

04.04.2018
ЈН бр. 02/2018
набавкa добара – канцеларијски намештај
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : измена 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

14.03.2018
ЈН бр. 01/2018
набавкa услуга – текуће одржавање објеката Установе
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : појашњење 1
Конкурсна документација : измена 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

23.03.2018
ЈНMВ бр. 06/2018
набавкa услуга – обнова лиценце антивирус програма „Sophos“
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

09.03.2018
ЈНMВ бр. 05/2018
набавкa добара – фотокопир апарат и рачунске машине са траком
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

21.02.2018
ЈНMВ-ОС бр. 02/2018
набавкa услуга – услуге мобилне телефоније
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : појашњење 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом уговору

09.03.2018
ЈНMВ бр. 04/2018
набавкa услуга – одржавање рачунарске мреже
Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација : појашњење 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

26.02.2018
ЈНMВ бр. 03/2018
набавкa услуга – контролисање и испитивање противпожарне опреме
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

01.02.2018
ЈНMВ бр. 01/2018
набавкa услуга – услуга физичког и техничког обезбеђења
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Translate »