Закључак Владе Републике Србије о прихватању предлога Министарства просвете, науке и технолошког развоја

Закључак Владе Републике Србије о прихватању предлога Министарства просвете, науке и технолошког развоја да студенти први пут уписани у прву годину основних студија 2010/11, односно 2011/2012. године задржавају право да се финансирају из буџета најдуже годину дана по истеку редовног трајања студија.

Translate »