Објављена је ранг листа за студенте прве године првог степена студија из осетљивих друштвених група школске 2022/23

Ранг листа за студенте прве године првог степена студија из осетљивих друштвених група.

Translate »