Monthly Archives: септембар 2020

Коначна ранг листа за студенте прве године првог степена студија

– Објављена је Коначна ранг листа за студенте прве године првог степена студија.

Коначна ранг листа за студенте прве године првог степена студија који су конкурисали за смештај у студентским домовима Студентског центра Нови Сад у Новом Саду, Зрењанину и Сомбору за школску 2020-2021. годину.

Обавештење о року за преузимање упута за смештај

Обавештење о року за преузимање упута за смештај.

Одлука директора Установе Студентски центар Нови Сад о праву на смештај

– Одлука директора Установе Студентски центар Нови Сад о праву на смештај.

Скраћена верзија Одлуке.

Одлука у целости (са именима студената који су остварили право на смештај).

Обавештење о подношењу молби за места у студентским домовима по економској цени

Обавештење о подношењу молби за места у студентским домовима по економској цени.

Серолошки тест – услов за усељење

– За усељење у студентске домове Студентског центра Нови Сад, уз лекарско уверење о општем здравственом стању, студент је дужан да достави и серолошки тест*. Тестирање ће се, као и лекарски преглед за усељење у дом, обављати у Заводу за здравствену заштиту студената Нови Сад. Тестирање је укључено у цену лекарског прегледа за усељење у студентски дом и неће се додатно наплаћивати.

* Серолошким методама детектује се присуство антитела, тј. одређених класа имуноглобулина у крви пацијената, која се производе у организму као одговор на присуство вируса.

Прелиминарна листа за студенте прве године првог степена студија

– Објављена је Прелиминарна ранг листа за студенте прве године првог степена студија.

Прелиминарна листа за студенте прве године првог степена студија који су конкурисали за смештај у студентским домовима Студентског центра Нови Сад у Новом Саду, Зрењанину и Сомбору за школску 2020/2021. годину.

(Прелиминарна ранг листа је листа на којој се налазе имена свих студената који су конкурисали за смештај у студентском дому. На Прелиминарној листи се не може видети да ли је неко остварио право на смештај или није, може се видети колико је студената конкурисало и како је који студент рангиран на основу постигнутог броја бодова. Након истека осмодневног рока за приговоре објавићемо Коначну ранг листу на којој ће бити подвучена црта и на којој ће се видети који студенти су остварили право на смештај у студентском дому.)

Translate »