СЕКТОР ФИНАНС. – РАЧУНОВОД. ПОСЛОВА

Организационе службе:
– служба за финансијско-рачуноводствене послове


Функција:
Сектор финансијско-рачуноводствених послова обавља послове и задатке: финансија, рачуноводствених послова, обрачуна и исплате зарада и накнада, пореза, књиговодства, благајни наплате смештаја и исхране и књиговодственог праћења свих магацина и др.


Финансијски план за 2023. годину

Извештај о извршењу финансијског плана за 2022. годину

Финансијски план за 2022. годину, измена 3

Финансијски план за 2022. годину

Финансијски план за 2021. годину

Translate »