Конкурс

Рок за пријаву на Конкурс у СЦ Новом Саду:
– за студенте I године од 01.09. до 15.09.2023. године;
– за студенте свих осталих година од 15.09. до 31.10.2023.године.

Број расположивих места: 2653
+208 Студентски дом Зрењанин
+143 Студентски дом Сомбор
Установе у оквиру својих смештајних капацитета – до 10 % од расписаног броја, наменски опредељују за смештај студената из осетљивих друштвених група.

На основу члана 6. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“, бр. 18/10, 55/13, 27/18- др. закон и 10/19), члана 8. став 1. Правилника о смештају и исхрани ученика и студената („Службени гласник РС“, број
36/19) и Решења број: 451-02-179/2023-05, од 08.05.2023. године,

Mинистарство просвете расписује

К О Н К У Р С
за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената за школску 2023/2024. годину
1. услови пријема
2. потребна документа
3. рокови за пријављивање на конкурс и број расположивих места
4. критеријуми за утврђивање редоследа кандидата
5. поступак спровођења конкурса
6. смештај
7. право на исхрану
8. кандидати из осетљивих друштвених група

Преузмите Образац за уверење о приходима

Прописи:

Конкурс за школску 2023/24.

Закон о ученичком и студентском стандарду

Правилник о смештају и исхрани ученика и студената од 5.6.2010.

Правилник о изменама Правилника о смештају и исхрани ученика и студената од 2.6.2012.

 

Translate »