6. смештај

На основу броја бодова на коначној ранг листи установа, односно служба смештаја установе, врши распоређивање кандидата по објектима/собама.

Када конкурс спроводи високошколска установа, распоређивање кандидата врши студентска служба високошколске установе на јавној расподели, у складу са смештајним могућностима установе.

Смештај студената организује се одвојено према полу и узрасту, у складу са могућностима установе.

Студент је дужан да приликом усељења у установу достави лекарско уверење о општем здравственом стању у складу са тачком 2. овог конкурса (не старије од 30 дана).

Студенту се обезбеђује смештај у установи од 21. августа текуће до 5. јула наредне школске године, а изузетно до 15. јула наредне школске године уз потврду високошколске установе.

У периоду од 5, односно од 15. јула до 21. августа, студент може да настави да користи смештај у установи по економској цени.

Студенти учествују у финансирању дела трошкова смештаја установи.

Translate »