СЕКТОР УГОСТИТЕЉСТВА

Организационе јединице-службе:
– служба за угоститељство,
– продавнице,
– ресторани,
– кантине.

Функција:
Сектор угоститељства обавља послове и задатке: трговине на мало у специјализованим и неспецијализованим објектима и послове и задатке исхране и угоститељства за трећа лица.

Translate »