Студентске картице

Студенти који користе услуге смештаја и/или исхране које пружа Студентски центар Нови Сад у обавези су да поседују студентску картицу.

Студентска картица служи као идентификациони документ, за плаћање услуге смештаја и/или исхране, регистрацију искоришћених оброка, као и за евиденцију улазака у студентски дом и излазака из њега.

Свака студентска картица са електронским чипом има рок трајања од две године. Да би студент и у другој години користио картицу неопходно је да оствари право на смештај и/или исхрану за ту школску годину и реактивира картицу.

издавање картице
реактивација картице
губитак картице
оштећење картице
функције картице

Translate »