Функције катрице

Легитимација за исхрану:
Једино се са поседовањем картице може обављати исхрана у Студентским ресторанима

Легитимација за лекарски преглед приликом усељења у Студентски дом:
Студент не може да изврши лекарски преглед у Заводу за заштиту здравља студената, ако не поседује Студентску картицу, подаци о лекарском прегледу се налазе у чипу картице.

Легитимација за Студентски дом:
У сваком студентском дому (осим у студентским домовима у Сомбору и Зрењанину) постоји Контрола проласка, која се односи на студенте који су смештени у Студентским домовима. Станари студентског дома отварају врата картицом, док остали посетиоци морају да се евидентирају код рецепционара.

Чланска карта за Euro<26 и ISIC:
Студентске картица омогућује низ домаћих и међународних попуста, а служи и као путно осигурање.

Осигурање UNIQA:
Корисници услуга Студентског центра су осигурани код UNIQA осигурања.
У случају повреде, потребно је попунити образац „Пријава осигураног случаја“ и са комплетном оригиналном документацијом послати Уговарачу на даљу процедуру. Уговарач је Еуро<26. Документацију слати на адресу:
Еуро<26 Београдска 23 11000 Београд тел: 011 30 35 786

Translate »