Издавање картице

Благајна исхране
1. Преузети, попунити и оверити на факултету Захтев за издавање картице (3 категорије захтева)
– студенти на буџету: имају право на сва три оброка: доручак, ручак, вечера; максималан број оброка по врсти је једнак броју дана у текућем месецу; максимално 2 пута дневно може се искористити исти оброк; неискоришћени оброци се преносе у наредни месец (само уколико се Студентска картица тог наредног месеца региструје на систему (благајна исхране, студентски ресторан), у трећи месец се не преносе оброци, ако се картица не користи месец дана); цена оброка је регресирана
– студенти мештани: имају право само на ручак; максималан број ручкова је једнак броју дана у текућем месецу; максимално 2 пута дневно могу да искористе ручак; неискоришћени оброци се преносе у наредни месец (само уколико се Студентска картица региструје на систему (благајна исхране, студентски ресторан)); цена оброка је регресирана
– студенти самофинансијери и са приватних факултета: имају право на сва три оброка: доручак, ручак, вечера; максималан број оброка по врсти је једнак броју дана у текућем месецу; максимално 2 пута дневно могу да искористе исти оброк; неискоришћени оброци се преносе у наредни месец (само уколико се Студентска картица региструје на систему (благајна исхране, студентски ресторан)); цена оброка је економска
2. Приложити оверен картон, индекс на увид, обавити сликање на благајни исхране и уплатити израду картице, као и жетон за есцајг, ако студент први пут користи услуге исхране, жетон важи током целог школовања, и он је неповратан као и уплаћена средства за коришћење жетона
3. У року 2 дана се врши преузимање Студентске картице, и може се приступити њеном коришћењу (куповина оброка – благајна исхране, реализација оброка – у студентским ресторанима)

Служба смештаја
1. Приликом преузимања уговора за смештај, преузети Захтев за издавање картице, попунити, предати и извршити сликање у Служби смештаја, захтев није потребно додатно оверавати на факултету, неопходно извршити и уплату за израду картице на Благајни наплате станарине (картицу је могуће направити и раније у Благајни исхране, али по преоцедури која вађи у Благајни исхране)
2. Картица се преузима исти дан

Translate »