Оштећење картице

1. У случају физичког оштећења, корисник сноси трошкове израде дупликата картице
2. На благајни исхране се прилаже оштећена картица и врши уплата накнаде за израду дупликата
3. Одмах након тога се долази у Информатичку службу СЦ и врши се израда дупликата, као и пренос оброка са изгубљене на дупликат картицу

Translate »