сцнс

смештај Више »

сцнс

исхрана Више »

сцнс

конкурс Више »

сцнс

библиотека Више »

сцнс

квалитет Више »

 

Водич за студенте за школску 2017/18. годину

Објављен је Водич за студенте за школску 2017/18. годину.

Водич кроз Студентски центар Нови Сад и његове услуге намењен је студентима, корисницима услуга Студентског центра. Студентски центар је припремио овај водич како би вам помогао да, на најлакши начин, остварите своје право на смештај и исхрану током студирања. Водич је информативног карактера, ослања се на Конкурс за смештај студената који објављује Министарство просвете, науке и технолошког развоја и појашњава га. Уколико Министарсто, у периоду од објављивања Водича до завршетка Конкурса, донесе неке измене текста Конкурса, поштоваћемо измењени текст и на време ћемо вас информисати, на све расположиве начине, о насталим променама.

У Водичу ћете наћи неопходне информације, како бисте на време и на прави начин аплицирали и остварили право на услуге студентског стандарда.

Преузмите Водич за студенте

– Јеловник

-Јеловник се формира на 15 дана
Јеловник за актуелни период

-Распоред рада студентских ресторана током лета

– Од 1. до 15. јула радиће само Студентски ресторан број 2, у Улици др Симе Милошевића бр. 4.

– Од 16. јула до 20. августа студентски ресторани неће радити.

– Од 21. августа са радом ће почети Студентски ресторан број 3, у Улици Владимира Перића Валтера бр. 5.

Конкурс 2017/18.

– Објављен је К О Н К У Р С
за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената за школску 2017/2018. годину.

Преузмите Образац за уверење о приходима