сцнс

смештај Више »

сцнс

исхрана Више »

сцнс

конкурс Више »

сцнс

библиотека Више »

сцнс

квалитет Више »

 

Водич за студенте за школску 2016/17. годину

Објављен је Водич за студенте за школску 2016/17. годину.

Водич кроз Студентски центар Нови Сад и његове услуге намењен је студентима, корисницима услуга Студентског центра. Студентски центар је припремио овај водич како би вам помогао да, на најлакши начин, остварите своје право на смештај и исхрану током студирања. Водич је информативног карактера, ослања се на Конкурс за смештај студената који објављује Министарство просвете, науке и технолошког развоја и појашњава га. Уколико Министарсто, у периоду од објављивања Водича до завршетка Конкурса, донесе неке измене текста Конкурса, поштоваћемо измењени текст и на време ћемо вас информисати, на све расположиве начине, о насталим променама.

У Водичу ћете наћи неопходне информације, како бисте на време и на прави начин аплицирали и остварили право на услуге студентског стандарда.

– Преузмите Водич за студенте

– Јеловник

Јеловник се формира на 15 дана
Јеловник за актуелни период

– Raspored rada Studentskih restorana u letnjem periodu:

– Studentski restoran br. 3, koji se nalazi u Ul. Vladimira Perića Valtera br. 5, neće raditi od 30. juna;

– Studentski restoran br. 2, koji se nalazi u Ul. dr Sime Miloševića br. 4, radiće od 30. juna do 15. jula;

– Studentski restorani neće raditi od 16. jula do 22. avgusta, od 22. avgusta počinje sa radom Studentski restoran br. 3.

Конкурс 2016/17.

– Објављен је К О Н К У Р С
за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената за школску 2016/2017. годину.

Преузмите Образац за уверење о приходима