сцнс

смештај Више »

сцнс

исхрана Више »

сцнс

конкурс Више »

сцнс

библиотека Више »

сцнс

квалитет Више »

 

Конкурс 2016/17.

Објављен је К О Н К У Р С
за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената за школску 2016/2017. годину.

Боравак у студентком дому током лета – „рецепција 2016“

– Обавештење о пријављивању за боравак у студентком дому током лета – „рецепција 2016
– Обавештење о ценама боравка у студентском дому током лета – „цене рецепције 2016

– Јеловник

Јеловник се формира на 15 дана
Јеловник за актуелни период