Установа студентског стандарда
Студентски центар у Новом Саду
Др Симе Милошевића 4
21102 Нови Сад

Телефон: 021 458 926,
Е-маил: studentski.centar@scns.rs

Студентски центар Нови Сад

Пружање услуга смештаја и исхране студентима

Сектор техничких послова

СЦНС

Организационе јединице-службе:
– служба за инвестиционо одржавање и стручне послове,
– служба квалитета,
– служба за информационе технологије,
– магацин потрошног материјала,
– служба за прање и хемијско чишћење.

Функција:
Сектор техничких послова обавља послове и задатке инвестиционог и текућег одржавања објеката и опреме Установе, стручне послове (против пожарна заштита, безбедност и здравље на раду, заштита животне средине), информатичке послове, као и послове управљања системом квалитета и безбедношћу хране.

Помоћник директора за одржавање и стручно оперативне послове је госпођа Слађана Киковић, дипломирани инжењер архитектуре.

СЕКТОРИ И СЕРВИСИ

Студентски центар Нови Сад

Студентски центар Нови Сад је установа студентског стандарда. Основне делатности Студентског центра јесу смештај и исхрана студената Универзитета у Новом Саду, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.