Установа студентског стандарда
Студентски центар у Новом Саду
Др Симе Милошевића 4
21102 Нови Сад

Телефон: 021 458 926,
Е-маил: studentski.centar@scns.rs

Студентски центар Нови Сад

Пружање услуга смештаја и исхране студентима

Канцеларија за смештај студената са инвалидитетом, студената са хроничним болестима и студената реконвалесцената

СЦНС

Канцеларија је део Службе смештаја и њен је задатак да олакша студентима са инвалидитетом, студентима са хроничним болестима и студентима реконвалесцентима процес конкурисања за студентски дом, као и само усељење и становање у њему. У делокруг делатности канцеларије спада рад на остваривању приступачности јавних служби Студентског центра и њихових услуга.

Радно време са корисницима: 08.00 – 14.00

Стручни сарадник за студенте са инвалидитетом, студенте са хроничним болестима и студенте реконвалесценте: Горан Миловац

Телефон: 021/210-2445
Мобилни телефон: 062/27-27-69
e-mail: goran.milovac@scns.rs

СЕКТОРИ И СЕРВИСИ

Студентски центар Нови Сад

Студентски центар Нови Сад је установа студентског стандарда. Основне делатности Студентског центра јесу смештај и исхрана студената Универзитета у Новом Саду, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.