Установа студентског стандарда
Студентски центар у Новом Саду
Др Симе Милошевића 4
21102 Нови Сад

Телефон: 021 458 926,
Е-маил: studentski.centar@scns.rs

Студентски центар Нови Сад

Пружање услуга смештаја и исхране студентима

Служба смештаја - Конкурс

СЦНС

Рок за пријаву на Конкурс у СЦ Новом Саду:
– за студенте I године од 01.09. до 15.09.2023. године;
– за студенте свих осталих година од 15.09. до 31.10.2023.године.

Број расположивих места: 2653
+208 Студентски дом Зрењанин
+143 Студентски дом Сомбор
Установе у оквиру својих смештајних капацитета – до 10 % од расписаног броја, наменски опредељују за смештај студената из осетљивих друштвених група.

На основу члана 6. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“, бр. 18/10, 55/13, 27/18- др. закон и 10/19), члана 8. став 1. Правилника о смештају и исхрани ученика и студената („Службени гласник РС“, број
36/19) и Решења број: 451-02-179/2023-05, од 08.05.2023. године,

СЕКТОРИ И СЕРВИСИ

Студентски центар Нови Сад

Студентски центар Нови Сад је установа студентског стандарда. Основне делатности Студентског центра јесу смештај и исхрана студената Универзитета у Новом Саду, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.