Установа студентског стандарда
Студентски центар у Новом Саду
Др Симе Милошевића 4
21102 Нови Сад

Телефон: 021 458 926,
Е-маил: studentski.centar@scns.rs

Студентски центар Нови Сад

Пружање услуга смештаја и исхране студентима

СЦНС Ценовник

СЦНС

Ценовник смештаја:

 • Конкурсна документација за дом = 300,00 дин
 • Студентска картица = 2.700,00 дин
 • Станарина за домове I категорије = 2.790,00дин
 • Станарина за домове II категорије = 2.150,00дин

Радно време благајне смештаја: 08.00-13.00
Телефон: 021/210-2444

Ценовник исхране за студенте на буџуту:

 • Доручак = 56,00 дин
 • Ручак = 120,00 дин
 • Вечера = 90,00 дин

Ценовник исхране за самофинансирајуће студенте:

 • Доручак = 120,00 дин
 • Ручак = 300,00 дин
 • Вечера = 220,00 дин

Ценовник других услуга:

 • Картица = 2.700,00 дин
 • Жетон = 1.000,00 дин
 • Продужење картице (реактивација) = 1.700,00 дин
 • Дупликат картице = 2.000,00 дин

Радно време благајне исхране: 07.00-13.00
Телефон: 021/210-2452

СЕКТОРИ И СЕРВИСИ

Студентски центар Нови Сад

Студентски центар Нови Сад је установа студентског стандарда. Основне делатности Студентског центра јесу смештај и исхрана студената Универзитета у Новом Саду, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.