Установа студентског стандарда
Студентски центар у Новом Саду
Др Симе Милошевића 4
21102 Нови Сад

Телефон: 021 458 926,
Е-маил: studentski.centar@scns.rs

Студентски центар Нови Сад

Пружање услуга смештаја и исхране студентима

СЦНС Контакт

СЦНС
 • Директор Студентског центра Нови Сад:
  дипл.прав. ЗОРАН МАРТИНОВИЋ, 
  studentski.centar@scns.rs,
  021/210-2400
 • Заменик директора Студентског центра Нови Сад:
  МИЛЕНКО МИЈИЋ, 
  milenko.mijic@scns.rs,
  021/210-2402
 • Помоћник директора за смештај:
  Стева Лазаревић, 
  steva.lazarevic@scns.rs,
  021/210-2403
 • Шеф службе смештаја:
  Маријана Милинковић, 
  marijana.milinkovic@scns.rs,
  021/210-2440
 • Канцеларија за смештај студената са инвалидитетом, студената са хроничним болестима и студената реконвалесцената:
  Горан Миловац, 
  goran.milovac@scns.rs,
  021/210-2445
 • Благајна смештаја: 021/210-2444

Студентски дом „ Проф. Живојин Ћулум”
Управник: Драган Максимовић, 
dragan.maksimovic@scns.rs, 021/210-2461

Студентски дом „Цар Лазар”
Управник: Жељко Деспотовић, 
zeljko.despotovic@scns.rs, 021/210-2465

Студентски дом „Никола Тесла”
Управник: Горан Шћепановић, 
goran.scepanovic@scns.rs, 021/210-2471

Студентски дом „Сајмиште”
Управник: Стево Белензада, 
stevo.belenzada@scns.rs , 021/210-2481

Студентски дом „23. октобар”
Управник: Благоје Гргур, 
blagoje.grgur@scns.rs, 021/210-2478

Студентски дом „Фејеш Клара“
Управник: Зоран Стојковић, 
zoran.stojkovic@scns.rs, 021/210-2475

Студентски дом „др Зоран Ђинђић” – Сомбор
Управник: Иван Маријановић, 
ivan.marijanovic@scns.rs, 025/515-0530

Студентски дом „Слободан Бајић”
Управник: Иван Десница, 
divan.desnica@scns.rs, 021/210-2450

Студентски дом „Вељко Влаховић”
Управник: Јасминка Крмар, 
jasmina.krmar@scns.rs, 021/210-2460

Студентски дом „Михајло Предић др Миша” – Зрењанин
Управник: Тања Дуловић, 
tanja.dulovic@scns.rs, 023/315-0424

Помоћник директора за исхрану:
Александра Ћулибрк, 
aleksandra.culibrk@scns.rs, 021/210-2405

Ресторан бр. 2 (Велика менза)
Управник: Тихомир Пушкаш, 
tihomir.puskas@scns.rs, 021/210-2432

Благајна исхране: 021/210-2439

Помоћник директора за књиговодствене и финансијске послове:
Маја Окиљевић, 
maja.okiljevic@scns.rs, 021/210-2406

Помоћник директора за опште и правне послове:
Драгана Кнежевић, 
dragana.knezevic@scns.rs, 021/210-2404

Шеф службе за књиговодствене и финансијске послове:
Марија Отлокан, 
otlokan.marija@scns.rs, 021/210-2429

Помоћник директора за одржавање:
Слађана Киковић, 
sladjana.kikovic@scns.rs, 021/210-2407

Служба квалитета: квалитет, 021/661-6602

Служба за израду студентских картица: израда картица, 021/210-2446

Служба за јавне набавке: набавке, 021/210-2412

Угоститетељство:
Дуња Радаковић, 
dunja.radakovic@scns.rs, 021/210-2408

Информације од јавног значаја:
Горан Миловац, 
goran.milovac@scns.rs, 021/210-2445

Лице за заштиту података о личности:
Драгана Коларовић, 
licezzpol@scns.rs, 021/210-2422

СЕКТОРИ И СЕРВИСИ

Студентски центар Нови Сад

Студентски центар Нови Сад је установа студентског стандарда. Основне делатности Студентског центра јесу смештај и исхрана студената Универзитета у Новом Саду, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.