Установа студентског стандарда
Студентски центар у Новом Саду
Др Симе Милошевића 4
21102 Нови Сад

Телефон: 021 458 926,
Е-маил: studentski.centar@scns.rs

Студентски центар Нови Сад

Пружање услуга смештаја и исхране студентима

Сектор финансијско-рачуноводствених послова

СЦНС

Организационе службе:
– служба за финансијско-рачуноводствене послове

Функција:
Сектор финансијско-рачуноводствених послова обавља послове и задатке: финансија, рачуноводствених послова, обрачуна и исплате зарада и накнада, пореза, књиговодства, благајни наплате смештаја и исхране и књиговодственог праћења свих магацина и др.

– Финансијски план за 2024. годину

– Финансијски план за 2023. годину

– Извештај о извршењу финансијског плана за 2022. годину

СЕКТОРИ И СЕРВИСИ

Студентски центар Нови Сад

Студентски центар Нови Сад је установа студентског стандарда. Основне делатности Студентског центра јесу смештај и исхрана студената Универзитета у Новом Саду, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.