Установа студентског стандарда
Студентски центар у Новом Саду
Др Симе Милошевића 4
21102 Нови Сад

Телефон: 021 458 926,
Е-маил: studentski.centar@scns.rs

Студентски центар Нови Сад

Пружање услуга смештаја и исхране студентима

Сектор правних послова

СЦНС

Организационе јединице-службе:
– служба за кадровске послове,
– служба за јавне набавке.

Функција:
Сектор правних послова обавља послове и задатке: општих, правних, кадровских послова, послова јавних набавки, и послове транспорта.

СЕКТОРИ И СЕРВИСИ

Студентски центар Нови Сад

Студентски центар Нови Сад је установа студентског стандарда. Основне делатности Студентског центра јесу смештај и исхрана студената Универзитета у Новом Саду, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.