Установа студентског стандарда
Студентски центар у Новом Саду
Др Симе Милошевића 4
21102 Нови Сад

Телефон: 021 458 926,
Е-маил: studentski.centar@scns.rs

Студентски центар Нови Сад

Пружање услуга смештаја и исхране студентима

Менаџмент студентског центра

СЦНС

Директор Студентског центра Нови Сад

дипл.прав. ЗОРАН МАРТИНОВИЋ

Заменик директора

Миленко Мијић

milenko.mijic@scns.rs
021/210-2402

Помоћник директора за смештај

Стева Лазаревић

Помоћник директора за исхрану

Александра Ћулибрк

Помоћник директора за књиговодствене и финансијске послове

Маја Окиљевић

Помоћник директора за одржавање

Слађана Киковић

Помоћник директора за опште и правне послове

Радомир Хаџибабић

Рукководилац угоститетељства

Дуња Радаковић

Шеф службе за књиговодствене и финансијске послове

Марија Отлокан

Шеф службе смештаја

Маријана Милинковић
СЕКТОРИ И СЕРВИСИ

Студентски центар Нови Сад

Студентски центар Нови Сад је установа студентског стандарда. Основне делатности Студентског центра јесу смештај и исхрана студената Универзитета у Новом Саду, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.

СЕРВИС

Студентске картице

Студенти који користе услуге смештаја и/или исхране које пружа Студентски центар Нови Сад у обавези су да поседују студентску картицу.

Студентска картица служи као идентификациони документ, за плаћање услуге смештаја и/или исхране, регистрацију искоришћених оброка, као и за евиденцију улазака у студентски дом и излазака из њега.