Установа студентског стандарда
Студентски центар у Новом Саду
Др Симе Милошевића 4
21102 Нови Сад

Телефон: 021 458 926,
Е-маил: studentski.centar@scns.rs

Студентски центар Нови Сад

Пружање услуга смештаја и исхране студентима

Сектор угоститељства

СЦНС

Организационе јединице-службе:
– служба за угоститељство,
– продавнице,
– ресторани,
– кантине.

Функција:
Сектор угоститељства обавља послове и задатке: трговине на мало у специјализованим и неспецијализованим објектима и послове и задатке исхране и угоститељства за трећа лица.

СЕКТОРИ И СЕРВИСИ

Студентски центар Нови Сад

Студентски центар Нови Сад је установа студентског стандарда. Основне делатности Студентског центра јесу смештај и исхрана студената Универзитета у Новом Саду, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.