Установа студентског стандарда
Студентски центар у Новом Саду
Др Симе Милошевића 4
21102 Нови Сад

Телефон: 021 458 926,
Е-маил: studentski.centar@scns.rs

Студентски центар Нови Сад

Пружање услуга смештаја и исхране студентима

Студ:Нет

СЦНС

СЦ Нови Сад у сарадњи са Телеком Србија има у понуди за кориснике студентског смештаја, услугу STUD:NET.
Сваки корисник може да узме 3 мобилне картице.

  • Разговор за 0,00 динара у оквиру stud:net-a!
  • Месечна претплата је САМО 30 динара
  • Повољне цене разговора
  • Укидање накнада за започети разговор
  • Тарифирање према потрошеним секундама

При склапању уговора са Студентским центром, корисници су у могућности да:

1. задрже постојећи постпаид број
2. задрже постојећи припаид број
3. добију нови постпаид број
– провера стања рачуна на: *797#
– могуће је затражити листинг позиваних бројева
– провера преко http://listing.telekom.rs

KАКО? – контакт: 066 864 1061
1. Студент који има активан уговор за студентски смештај, може да узме највише 3 сим картице
2. Картице су одмах активне, сем у случају, када се интегришу на stud:net пакет (48 сати -макс.)
3. Плаћање задужења за сим картице је приликом плаћања станарине на шалтеру за плаћање станарине
4. Плаћање рачуна се пролонгира, нпр. потрошња се десила у јануару, рок за плаћање је 10. март
5. Раздужење сим-картица је приликом исељења из студ. дома, као и измирење свих рачуна
6. корисник може да пређе на неки други пакет МТС-а и да задржи постојећи број

СЕКТОРИ И СЕРВИСИ

Студентски центар Нови Сад

Студентски центар Нови Сад је установа студентског стандарда. Основне делатности Студентског центра јесу смештај и исхрана студената Универзитета у Новом Саду, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.

СЕРВИС

Студентске картице

Студенти који користе услуге смештаја и/или исхране које пружа Студентски центар Нови Сад у обавези су да поседују студентску картицу.

Студентска картица служи као идентификациони документ, за плаћање услуге смештаја и/или исхране, регистрацију искоришћених оброка, као и за евиденцију улазака у студентски дом и излазака из њега.