Установа студентског стандарда
Студентски центар у Новом Саду
Др Симе Милошевића 4
21102 Нови Сад

Телефон: 021 458 926,
Е-маил: studentski.centar@scns.rs

Студентски центар Нови Сад

Пружање услуга смештаја и исхране студентима

Студентски ресторани

СЦНС
СТУДЕНТСКИ – Ресторан 2

Ресторан бр. 2 (Велика менза) je највећи студентски ресторан и његова површина је 1396м². Поседује три линије на којима се врши подела хране

Капацитет: 10000 оброка дневно
Управник: Тихомир Пушкаш
Адреса: др Симе Милошевића бр. 4
Телефон: 021/210-2432
e-mail: tihomir.puskas@scns.rs

СТУДЕНТСКИ – Ресторан СПЕНС

Ресторан СПЕНС се налази у Спортском и пословном центру Војводина, преко пута базена.

Капацитет: 300 оброка дневно
Управник: Тихомир Пушкаш
Адреса: Сутјеска 2
Телефон: 021/210-2484
e-mail: tihomir.puskas@scns.rs

 
СЕКТОРИ И СЕРВИСИ

Студентски центар Нови Сад

Студентски центар Нови Сад је установа студентског стандарда. Основне делатности Студентског центра јесу смештај и исхрана студената Универзитета у Новом Саду, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.