Установа студентског стандарда
Студентски центар у Новом Саду
Др Симе Милошевића 4
21102 Нови Сад

Телефон: 021 458 926,
Е-маил: studentski.centar@scns.rs

Студентски центар Нови Сад

Пружање услуга смештаја и исхране студентима

Студентски домови

СЦНС

Намењени су за смештај студената рангираних по условима Конкурса.
Студентски домови су разврстани у категорије:

Радно време управе дома: радним даном 07.00 – 14.00, а понедељком и четвртком до 17.00

Процедура усељења
Кућни ред

СЕКТОРИ И СЕРВИСИ

Студентски центар Нови Сад

Студентски центар Нови Сад је установа студентског стандарда. Основне делатности Студентског центра јесу смештај и исхрана студената Универзитета у Новом Саду, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.