Установа студентског стандарда
Студентски центар у Новом Саду
Др Симе Милошевића 4
21102 Нови Сад

Телефон: 021 458 926,
Е-маил: studentski.centar@scns.rs

Студентски центар Нови Сад

Пружање услуга смештаја и исхране студентима

Студентски дом др Зоран Ђинђић

СЦНС

Студентски дом “др Зоран Ђинђић” је дом прве категорије, изграђен је 2008. године, а у фебруару 2009. године усељени су први станари.

Налази се у Сомбору у Подгоричкој улици бб, у непосредној близини Педагошког факултета.

Капацитет дома је 140 места која су распоређена у 69 двокреветних и 2 једнокреветне собе. За сваког станара је обезбеђен посебан прикључак за интернет. У дому су студентима на располагању две ТВ сале и учионица, а обезбеђено је и прање веша за станаре дома.

Студентски центар Нови Сад нема у Сомбору ресторан за исхрану студената, али је студентима исхрана омогућена у тамошњем ресторану за ученике.

Категорија: I
Капацитет: 140

Управник: Иван Маријановић
Стручни сарадник: Небојша Мишчевић

Адреса: Подгоричка бб
Место: Сомбор

Телефони:
Управник: 025/515-0530
Стручни сарадник: 025/515-0529
Рецепција: 025/515-0528

e-mail: sd.drzorandjindjic@scns.rs

СЕКТОРИ И СЕРВИСИ

Студентски центар Нови Сад

Студентски центар Нови Сад је установа студентског стандарда. Основне делатности Студентског центра јесу смештај и исхрана студената Универзитета у Новом Саду, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.