Установа студентског стандарда
Студентски центар у Новом Саду
Др Симе Милошевића 4
21102 Нови Сад

Телефон: 021 458 926,
Е-маил: studentski.centar@scns.rs

Студентски центар Нови Сад

Пружање услуга смештаја и исхране студентима

Студентски дом Сајмиште

СЦНС

Студентски дом „Сајмиште” је дом I категорије. Реновиран је и поново отворен у новембру месецу 2005. године.

Структура станара дома је мешовита. Укупан капацитет му је 262 места, распоређених у 48 једнокреветних и 107 двокреветних соба. Сваки улаз има купатило и чајну кухињу.

Студентски дом „Сајмиште” налази се у близини Медицинског факултета, те су његови станари најчешће студенти са тог факултета. Станари дома су и студенти осталих факултета, као и студенти из међународне размене.

Дом има кантину, рачунарску учионицу и читаонице. Све собе у дому имају прикључак за интернет. Домски вешерај је на располагању студентима, а од 2012. године студенти станари дома могу да користе нову, савремену теретану, као и сто за стони тенис.

Категорија: I
Капацитет: 262

Управник: Стево Белензада

Адреса: Слободана Бајића бр. 17

Телефони:
Управник: 021/210-2480
Стручни сарадник: 021/210-2481
Рецепција: 021/210-2479

e-mail: sd.sajmiste@scns.rs

СЕКТОРИ И СЕРВИСИ

Студентски центар Нови Сад

Студентски центар Нови Сад је установа студентског стандарда. Основне делатности Студентског центра јесу смештај и исхрана студената Универзитета у Новом Саду, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.