Установа студентског стандарда
Студентски центар у Новом Саду
Др Симе Милошевића 4
21102 Нови Сад

Телефон: 021 458 926,
Е-маил: studentski.centar@scns.rs

Студентски центар Нови Сад

Пружање услуга смештаја и исхране студентима

СЦНС историјат

СЦНС

Народни одбор града Новог Сада је својим Решењем број 32906, од 20.11.1954. године основао Дом студената у Новом Саду као установу са самосталним финансирањем. Од 25.04.1959. године Дом студената мења назив у Студентски дом “Слободан Бајић”.

Универзитет у Новом Саду (као оснивач) својом одлуком број 20-300, од 1968. године, утврдио је да Студентски дом “Слободан Бајић” мења у назив у Студентски центар Нови Сад, као радну организацију од посебног друштвеног интереса у својој делатности (“СМЕШТАЈ” и “ИСХРАНА”).

Децембра 1978. године Студентски центар Нови Сад се уписао у Студентски регистар као радна организација са два ООУР-а и Радном заједницом са седиштем у Новом Саду у улици Др Илије Ђуричића број 3.

Удружењем у Универзитет крајем 1980. година Студентски центар је изједначен у статусу са факултетима, вишим школама и академијама.

1. Од 04.03.1969. до 17.04.1979. године Универзитет у Новом Саду је организовао Студентски центар.

2. Од 04.03.1969. до 30.03.1989. године Студентски центар послује као радна организација са два ООУР-а и Радном заједницом са седиштем у Новом Саду у улици Др Илије Ђуричића бр.3.

3. Од 30.06.1989. до 03.03.1993. године Студентски центар са седиштем у Новом Саду у улици Др Илије Ђуричића бр. 3 после као “РО” без основаних “ОУР”.

4. Од 03.03.1993. године и даље Студентски центар послује као Установа студентског стандарда чије је седиште у Новом Саду у улици Симе Милошевића бр. 4.

5. Последње реорганизовање извршено је по доношењу Закона о ученичком и студентском стандарду Републике Србије (Сл.”Гласник РС”43/93), радна организација добила је новог оснивача, до тада Влада Републике Србије, Аутономну Покрајину Војводину, по основу донетог Закона о утврђивању одређених надлежности Аутономне Покрајине Војводине (Сл.”Гласник РС”, бр.6/02).

СЕКТОРИ И СЕРВИСИ

Студентски центар Нови Сад

Студентски центар Нови Сад је установа студентског стандарда. Основне делатности Студентског центра јесу смештај и исхрана студената Универзитета у Новом Саду, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.