Установа студентског стандарда
Студентски центар у Новом Саду
Др Симе Милошевића 4
21102 Нови Сад

Телефон: 021 458 926,
Е-маил: studentski.centar@scns.rs

Категорија Обавештења СМЕШТАЈА

Списак студената виших годинаса инвалидитетом, студенти са хроничним болестима и студенти реконвалесценти за школску 2022/23.

Списак студената виших година студија I, II и III степена студија који су предали захтеве да буду рангирани као студенти са инвалидитетом, студенти са хроничним болестима и студенти реконвалесценти за…

Обавештење о року за преузимање упута за смештај за студенте из осетљивих друштвених група, школске 2022/23

– Обавештење о року за преузимање упута за смештај за студенте виших година првог степена студија, студенте другог и трећег степена из осетљивих друштвених група.

Списак студената по домовима и дан за преузимање Упута за смештај по домовима, школске 2022/23.

10. Новембар: СД „ ЖИВОЈИН ЋУЛУМ” – списак студената 11. Новембар: СД „САЈМИШТЕ” – списак студената, СД „23. ОКТОБАР” – списак студената, СД „ФЕЈЕШ КЛАРА” – списак студената 12. Новембар:…