Менаџмент

Previous Image
Next Image

info heading

info content


Директор Студентског центра Нови Сад:
дипл.прав. ЗОРАН МАРТИНОВИЋ, studentski.centar@scns.rs, 021/210-2400
Заменик директора:
Миленко Мијић, milenko.mijic@scns.rs, 021/210-2402
Помоћник директора за смештај:
Стева Лазаревић, steva.lazarevic@scns.rs, 021/210-2403
Помоћник директора за исхрану:
Александра Ћулибрк, aleksandra.culibrk@scns.rs, 021/210-2405
Помоћник директора за књиговодствене и финансијске послове:
Маја Окиљевић, maja.okiljevic@scns.rs, 021/210-2406
Помоћник директора за одржавање:
Слађана Киковић, sladjana.kikovic@scns.rs, 021/210-2407
Помоћник директора за опште и правне послове:
Драгана Кнежевић, dragana.knezevic@scns.rs, 021/210-2404
Рукководилац угоститетељства:
Дуња Радаковић, dunja.radakovic, 021/210-2408
Шеф службе за књиговодствене и финансијске послове:
Марија Отлокан, otlokan.marija@scns.rs, 021/210-2429
Шеф службе смештаја:
Маријана Милинковић, marijana.milinkovic@scns.rs, 021/210-2440

Translate »