СЕКТОР ПРАВНИХ ПОСЛОВА

Организационе јединице-службе:
– служба за кадровске послове,
– служба за јавне набавке.

Функција:
Сектор правних послова обавља послове и задатке: општих, правних, кадровских послова, послова јавних набавки, и послове транспорта.

Translate »