СЕКТОР ПРАВНИХ ПОСЛОВА

Организационе јединице-службе:
– служба за кадровске послове,
– служба за правне послове и јавне набавке,
– служба за физичко-техничко обезбеђење, видео надзор и транспорт.

Функција:
Сектор правних послова обавља послове и задатке: општих, правних, кадровских послова, послова јавних набавки, послова обезбеђења, видео надзора објеката и послове транспорта.

Translate »