Установа студентског стандарда
Студентски центар у Новом Саду
Др Симе Милошевића 4
21102 Нови Сад

Телефон: 021 458 926,
Е-маил: studentski.centar@scns.rs

Обавештење о плаћању станарине за месец јун

– Станарина за месец јун се може уплатити до понедељка, 15. јуна. Сви студенти станари треба да плате станарину за јун, били у дому или не.
Станари студентских домова Установе студентског стандарда Студентски центар Нови Сад који неће бити у могућности да лично уплате станарину за месец јун, на Благајни Службе смештаја, станарину могу платити преко жиро-рачуна Установе.

Број жиро-рачуна је 840-547667-16
позив на број је ваш ЈМБГ