Установа студентског стандарда
Студентски центар у Новом Саду
Др Симе Милошевића 4
21102 Нови Сад

Телефон: 021 458 926,
Е-маил: studentski.centar@scns.rs

Студентски центар Нови Сад

Пружање услуга смештаја и исхране студентима

Апарт вила

СЦНС

Објекат је намењен за смештај гостију Универзитета у Новом Саду.

Капацитет: 6 апартмана
Управник: Маријана Новаков Поповић
Адреса: Булевар Деспота Стефана 5а
Телефон: 021/210-2464
e-mail: marijana.novakov-popovic@scns.rs

СЕКТОРИ И СЕРВИСИ

Студентски центар Нови Сад

Студентски центар Нови Сад је установа студентског стандарда. Основне делатности Студентског центра јесу смештај и исхрана студената Универзитета у Новом Саду, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.