Установа студентског стандарда
Студентски центар у Новом Саду
Др Симе Милошевића 4
21102 Нови Сад

Телефон: 021 458 926,
Е-маил: studentski.centar@scns.rs

Други наградни конкурс „Најлепша пролећна фотографија Новог Сада“

Студентски центар „Нови Сад“ 16. априла  2024. године расписује 

Други наградни конкурс „Најлепша пролећна фотографија Новог Сада“