Установа студентског стандарда
Студентски центар у Новом Саду
Др Симе Милошевића 4
21102 Нови Сад

Телефон: 021 458 926,
Е-маил: studentski.centar@scns.rs

– Обавештење

– Студентски ресторан бр. 3, који се налази у Улици Владимира Перића Валтера бр.5, ће почети са радом у понедељак, 28. октобра. Ресторан ће у прво време радити само за време ручка, радним данима.

– Студентски ресторан бр. 3 ће се након отклањања техничких проблема, вратити устаљеном режиму рада, о чему ћемо студенте кориснике услуге исхране благовремено обавестити.

– Студентски ресторан бр. 2, који се налази у Улици др Симе Милошевића бр. 4, ће и даље радити редовно.