Установа студентског стандарда
Студентски центар у Новом Саду
Др Симе Милошевића 4
21102 Нови Сад

Телефон: 021 458 926,
Е-маил: studentski.centar@scns.rs

Обавештење о ценама „рецепције“ и Решење Mинистарства о утврђивању цена смештаја и исхране

– Обавештење о ценама „рецепције“

Решење министарства просвете, науке и технолошког развоја о утврђивању цена смештаја и исхране у установама студентског стандарда за студенте који се финансирају из буџета Републике Србије.