Установа студентског стандарда
Студентски центар у Новом Саду
Др Симе Милошевића 4
21102 Нови Сад

Телефон: 021 458 926,
Е-маил: studentski.centar@scns.rs

Обавештење о подношењу молби за економска места за студенте виших година првог степена студија, за студенте мастер и докторских студија, школске 2022/23.