Установа студентског стандарда
Студентски центар у Новом Саду
Др Симе Милошевића 4
21102 Нови Сад

Телефон: 021 458 926,
Е-маил: studentski.centar@scns.rs

План за преузимање упута за смештај у студентске домове за школску 2020/2021. годину

Преузимање упута за смештај ће бити организовано тако да одређеног дана своје Упуте за смештај (уговор о становању, уговор о јемству, студентска картица) подижу студенти који су смештај добили у одређеном дому.
У периоду за преузимање Упута за смештај, укупно десет дана, сваког дана ће Упуте преузимати студенти одређеног студентског дома или дела студентског дома када се ради о дому који има већи капацитет.
Девети и десети дан ће бити резервисани за све студенте који су били спречени да у свом термину преузму упут за смештај.
Студенти који треба одређеног дана да преузму уговор о становању ће о томе били унапред обавештени и моћи ће да буду сигурни да ће тог дана бити примљени, било кад да дођу, у току радног времена.
Студенти ће распоред по домовима моћи да виде на нашем интернет сајту у понедељак, 9. новембра, у поподневним часовима.

Распоред преузимања Упута за смештај по домовима:

• 10. новембар – Студентски дом „Цар Лазар“;
• 11. новембар – Студентски дом „Вељко Влаховић“;
• 12. новембар – Студентски дом „Слободан Бајић – Б крило“;
• 13. новембар – Студентски дом „Слободан Бајић – А крило;
• 14. новембар – Студентски дом „Никола Тесла“;
• 16. новембар – Студентски дом „проф Живојин Ћулум“;
• 17. новембар – Студентски домови „Фејеш Клара“ и „23. Октобар“;
• 18. новембар – Студентски дом „Сајмиште“;
• 19. новембар – Дан за студенте који су били спречени да у свом термину преузму упут за смештај;
• 20. новембар – Дан за студенте који су били спречени да у свом термину преузму упут за смештај.