Установа студентског стандарда
Студентски центар у Новом Саду
Др Симе Милошевића 4
21102 Нови Сад

Телефон: 021 458 926,
Е-маил: studentski.centar@scns.rs

Распоред преузимања Уговора о становању по данима, школске 2022/23.

10. Новембар: СД „ ЖИВОЈИН ЋУЛУМ”
11. Новембар: СД „САЈМИШТЕ”, СД „23. ОКТОБАР”, СД „ФЕЈЕШ КЛАРА”
12. Новембар: СД „ЦАР ЛАЗАР”
14. Новембар: СД „СЛОБОДАН БАЈИЋ”- А КРИЛО
15. Новембар: СД „СЛОБОДАН БАЈИЋ”- Б КРИЛО
16. Новембар: СД “ ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ”
17. Новембар: СД „НИКОЛА ТЕСЛА”
18, 19, 21 и 22. Новембар је одређен за преузимање уговора за СТУДЕНТЕ ИЗ ДРУШТВЕНО ОСЕТЉИВИХ ГРУПА и за све студенте који су БИЛИ СПРЕЧЕНИ да преузму уговоре на дан који је био одређен за њихов дом .

МОЛИМО СТУДЕНТЕ ДА СЕ ДРЖЕ РАСПОРЕДА ПРЕУЗИМАЊА УГОВОРА